Canlyniadau 21–40 o 78 ar gyfer speaker:Gen Kitchen

Written Answers — Treasury: Debts and Insolvency: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, if he will make an assessment of the potential impact of increases in the cost of living on trends in the number of (a) businesses at risk of insolvency and (b) people in debt in Wellingborough constituency; and what fiscal steps he is taking to support these (i) businesses and (ii) people.

Written Answers — Treasury: Low Incomes: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, what steps he is taking to help support people on lower incomes in Wellingborough constituency.

Written Answers — Treasury: Cash Dispensing: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, if he will take steps to help ensure free access to cash (a) withdrawal and (b) deposit facilities in Wellingborough constituency.

Written Answers — Treasury: Banks: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, if he will make an assessment of the potential impact of bank closures on access to (a) cash and (b) in-person services in Wellingborough constituency.

Written Answers — Treasury: Banks: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, if he will make an estimate of the number of bank branches that have closed in (a) Wellingborough constituency and (b) Northamptonshire in each year since 2010.

Written Answers — Treasury: Mortgages: Interest Rates (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, if he will make an assessment of the potential impact of trends in mortgage interest rates on household disposable income in (a) Wellingborough constituency, (b) Northamptonshire and (c) England.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Flood Control: Northamptonshire (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, what steps his Department plans to take to help reduce the risk of flooding in Northamptonshire.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Flood Control: Northamptonshire (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, whether his Department has allocated funding for flood defences in Northamptonshire.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Waste: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, what recent steps he has taken to help tackle waste crime in Wellingborough constituency.

Written Answers — Department for Work and Pensions: Universal Credit (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Work and Pensions, what estimate his Department has made of the number of people who have not moved over to Universal Credit since its introduction.

Written Answers — Department for Work and Pensions: Work Capability Assessment: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Work and Pensions, what was the average waiting time for a Work Capability Assessment in Wellingborough constituency in the latest period for which data is available.

Written Answers — Department for Work and Pensions: Pension Credit: Wellingborough (23 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Work and Pensions, what estimate his Department has made of the number of people eligible for but not claiming Pension Credit in Wellingborough constituency.

Written Answers — Treasury: National Insurance Contributions and Personal Income: Wellingborough (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Chancellor of the Exchequer, what data his Department holds on the number of people in Wellingborough constituency who (a) paid national insurance contributions and (b) earned below £25,000 per year in financial year 2022-23.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Countryside Stewardship Scheme: Wellingborough (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, how many farms in Wellingborough constituency are part of Countryside Stewardship scheme.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Sustainable Farming Incentive: Wellingborough (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, how many farms in Wellingborough constituency are part of the Sustainable Farming Incentive.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Motor Vehicles: Wellingborough (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, what steps his Department is taking to help prevent off-road vehicles used for recreational purposes from causing damage to (a) farmland and (b) the countryside in Wellingborough constituency.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Tree Planting: Wellingborough (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, what data his Department holds on the number of trees planted in Wellingborough constituency since 2010.

Science, Innovation and Technology: Internet Connectivity (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: In Wellingborough and Rushden, organisations such as Serve and the Teamwork Trust offer digital support for the excluded, but for low-income households, access to the internet through libraries and schools is a key tool for employment and betterment. In rural towns such as mine, what is the Department doing to ensure that low-income households have access to digital services?

Prime Minister: Engagements (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: If he will list his official engagements for Wednesday 22 May.

Prime Minister: Engagements (22 Mai 2024)

Gen Kitchen: I, too, welcome the hon. Member for South Thanet (Craig Mackinlay) back to the House and wish him well in his duties. I associate myself with the Prime Minister’s remarks. The Association of Dental Groups, in its May 2022 report, identified my Wellingborough constituency as one of England’s dental deserts. I welcomed the Prime Minister’s grand scheme to send dental vans to...


<< < 1 2 3 4 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.