Canlyniadau 1681–1684 o 1684 ar gyfer speaker:Charlotte Nichols

Wuhan Coronavirus: Holocaust Memorial Day (23 Ion 2020)

Charlotte Nichols: Thank you, Mr Deputy Speaker, for calling me to speak in this important debate, and one that is very close to my heart. As part of this country’s vibrant and diverse Jewish community, I have had the honour of knowing a number of holocaust survivors at first hand—like Marianne, who came to this country on the Kindertransport, and who taught me and so many others in my community Hebrew. I...

Telecommunications Infrastructure (Leasehold Property) Bill (22 Ion 2020)

Charlotte Nichols: Does my hon. Friend agree that, given other well-known leasehold issues, such as rising ground rents and other charges levied by distant landlords, access should not result in extra service charges and that there might be a need to assess and reform the legal relationship between leaseholders and freeholders?

A Green Industrial Revolution (15 Ion 2020)

Charlotte Nichols: Thank you, Madam Deputy Speaker, for giving me the opportunity to address the House for the first time. Before I begin my speech, I would just like to say that all of us in Warrington North wish Mr Speaker—the son of Warrington North’s first MP, Doug Hoyle—every success in his new role; and you, Madam Deputy Speaker, in yours. Let me turn to my own new role. Every Member of this House...

Written Answers — Department for Education: Schools: Land (14 Ion 2020)

Charlotte Nichols: To ask the Secretary of State for Education, with reference to his Department's transparency data entitled, Decisions on the Disposal of School Land, published on 2 January 2019, for what reason the list of approved sales has not been updated since January 2019, and if he will update that list.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.