Canlyniadau 821–826 o 826 ar gyfer speaker:Gareth Davies

Written Answers — Department for Transport: Roads: Lincolnshire (31 Ion 2020)

Gareth Davies: To ask the Secretary of State for Transport, how many accidents there were on the Lincolnshire stretch of the A1 since 2015; and how much funding the Government plans to allocate for highways in Lincolnshire to improve road safety in the next 12 months.

Written Answers — Department of Health and Social Care: Accident and Emergency Departments: Lincolnshire (30 Ion 2020)

Gareth Davies: To ask the Secretary of State for Health and Social Care, how many patients attended A&E at (a) Grantham and District Hospital, (b) Pilgrim Hospital Boston and (c) Lincoln County Hospital in (i) 2016, (ii) 2017, (iii) 2018 and (iv) 2019.

Written Answers — Department of Health and Social Care: South Lincolnshire Clinical Commissioning Group: Finance (30 Ion 2020)

Gareth Davies: To ask the Secretary of State for Health and Social Care, what funding his Department plans to allocate to South Lincolnshire Clinical Commissioning Group in the next three years.

Written Answers — Treasury: Government Securities: Environment Protection (30 Ion 2020)

Gareth Davies: To ask the Chancellor of the Exchequer, whether the Government has plans to issue a sovereign green gilt as part of the transition to a net zero economy.

Treasury: Productivity ( 7 Ion 2020)

Gareth Davies: What fiscal steps he is taking to increase productivity throughout the UK economy.

Treasury: Productivity ( 7 Ion 2020)

Gareth Davies: Transport infrastructure is a critical factor for improving productivity in my constituency. Can the Chancellor assure me that the Government will make the necessary investments in key arterial roads such as the A1 in Lincolnshire?


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.