Canlyniadau 921–923 o 923 ar gyfer speaker:Abena Oppong-Asare

Automated Facial Recognition Surveillance (27 Ion 2020)

Abena Oppong-Asare: Congratulations on your election to the Chair, Madam Deputy Speaker. Has the Minister seen the concerns raised by the think-tank Future Advocacy that the deployment of this technology may infringe upon the rights of Muslim women who wear the niqab, and wider concerns about technology being less accurate, particularly with women and ethnic minorities?

Cabinet Office: Topical Questions (22 Ion 2020)

Abena Oppong-Asare: Thank you for calling me, Mr Speaker, and congratulations again. More than 1,000 voters have lost the chance to have their say in local elections because of the identification requirements that have been highlighted over the past two years. That figure is 30 times higher than the total number of allegations made about polling station fraud in the whole of England in 2018 and 2019. Does the...

Written Answers — Cabinet Office: *No heading* (22 Ion 2020)

Abena Oppong-Asare: What estimate he has made of the number of voters at risk of becoming disenfranchised as a result of the proposals for voter ID requirements contained in the Queen’s Speech.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.