Canlyniadau 161–180 o 257 ar gyfer speaker:Baroness Twycross

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: Thank you. I would like to thank all those involved not just in the ‘We Are All Londoners’ events but in all the events and work designed to make our EU fellow Londoners feel welcome in the city. I have to on this occasion declare a personal interest because I went with my husband, who is a European Economic Area (EEA) citizen with pre-settled status. I was struck by how keen he was to...

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: I do have a question ‑‑

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: ‑‑ and it is around the point that you made, Mr Mayor, about the need to make sure the particular groups, where there are lower levels of applications for settled status and pre-settled status, particularly around those groups, and what more will be done to make sure that groups where there are lower levels of applications are encouraged and given information to apply; for example,...

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: You mentioned the Home Office Minister [Rt Hon] Brandon Lewis’s [CBE MP] comments about deporting EU citizens who have not applied for pre-settled or settled status before the deadline. Are you concerned that the Government has not learned from the Windrush scandal?

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: Thank you. Would you pass on thanks to all these concerned with the work in this area?

Questions to the Mayor of London — Brexit: Brexit ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: Thank you.

Questions to the Mayor of London — Deprivation in London: Deprivation in London ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: What do the Government’s recently released indices of deprivation mean for London?

Questions to the Mayor of London — Deprivation in London: Deprivation in London ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: Thank you. I agree that we cannot be complacent, and I wondered if you could comment on how important London Challenge Poverty Week is in continuing to highlight the issues and contribute to eradicating poverty in London.

Questions to the Mayor of London — Deprivation in London: Deprivation in London ( 6 Tach 2019)

Fiona Twycross: Thank you. How are your Research and your Economic Fairness Teams looking at the reasons behind deprivation so that we can find real solutions to poverty in London?

Questions to the Mayor of London — Self-employed Londoners: Self-employed Londoners (22 Hyd 2019)

Fiona Twycross: Can you provide an update on the work you are taking to support self-employed Londoners receive the London Living Wage?

Questions to the Mayor of London — Adult Education Budget (1): Adult Education Budget (1) (21 Hyd 2019)

Fiona Twycross: How many Londoners experiencing in-work poverty and earning below the London Living Wage, have been supported by your Adult Education Budget?

Questions to the Mayor of London — Adult Education Budget (2): Adult Education Budget (2) (21 Hyd 2019)

Fiona Twycross: How many deaf Londoners are accessing funding to achieve a qualification in British Sign Language?

Questions to the Mayor of London — Adult skills devolution: Adult skills devolution (21 Hyd 2019)

Fiona Twycross: What progress has been made with the Government regarding further devolution to adult skills and education?

Questions to the Mayor of London — Nurse shift patterns: Nurse shift patterns (21 Hyd 2019)

Fiona Twycross: Will your London Workforce Board consider the recommendations of Timewise’s pilots which introduced a team-based approach to the roster, giving nurses greater control of their working patterns, and extend this to London?

Questions to the Mayor of London — Adult Education Budget (4): Adult Education Budget (4) (17 Hyd 2019)

Fiona Twycross: What are the benefits of supporting small projects that deliver inspiring learning environments, from community kitchens to virtual learning spaces for Londoners?

Questions to the Mayor of London — Adult Education Budget (3): Adult Education Budget (3) (17 Hyd 2019)

Fiona Twycross: How many projects will be able to access the £3.75 million funding in the new round of Small Projects and Equipment Fund?

Questions to the Mayor of London — Diversity of the Sports Media programme: Diversity of the Sports Media programme (17 Hyd 2019)

Fiona Twycross: How will your Diversity of the Sports Media programme be evaluated so that best practice can be shared to encourage more underrepresented groups into journalism?

Questions to the Mayor of London — SEND in schools: SEND in schools (17 Hyd 2019)

Fiona Twycross: A report from London Councils has found that “A significant number of schools across London are engaging in poor admissions practice to informally exclude [SEND] pupils from even starting at their school”. What can you do to support local councils in tackling this issue?

Questions to the Mayor of London — Norwood Junction station – step free access: Norwood Junction station – step free access (13 Med 2019)

Fiona Twycross: Please provide an update on progress towards making Norwood Junction Station step free.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.