Canlyniadau 121–140 o 1053 ar gyfer speaker:Tonia Antoniazzi

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (20 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last made an official visit to the Belfast East constituency.

Contest: UK Strategy for Countering Terrorism 2023 (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: In June this year, the borders inspectorate said that not every arrival into the UK at Manston was having security checks done as part of their interview or having their property checked. Can the Home Secretary guarantee now that every arrival is being fully checked, and if not, why not?

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Belfast North constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Belfast South constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Belfast West constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited East Antrim constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited East Londonderry constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Fermanagh and South Tyrone constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last made an official visit to the Foyle constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Lagan Valley constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Northern Ireland Office Minister last made an official visit to Mid Ulster constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Newry and Armagh constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited North Antrim constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited North Down constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited South Antrim constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited South Down constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Strangford constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited Upper Bann constituency.

Written Answers — Northern Ireland Office: Domestic Visits: Belfast East (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Northern Ireland, when a Minister from his Department last visited West Tyrone constituency.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Sky Lanterns (19 Gor 2023)

Tonia Antoniazzi: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, what recent assessment her Department has made of the potential merits of banning sky lanterns.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.