Canlyniadau 841–847 o 847 ar gyfer speaker:Carla Lockhart

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Private Members' Business: Animal Cruelty (21 Meh 2016)

Carla Lockhart: Thank you. That has certainly been under debate, and I imagine that it will be before the House in the future. Going back to the issue at hand on the implementation of a central database, I believe that that is a step that we can take. Certainly, I am not opposed to looking at all of that in the round going forward. As elected representatives we have a duty of care as much as reasonable...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Private Members' Business: Animal Cruelty (21 Meh 2016)

Carla Lockhart: I support the motion today, and I trust that the Minister will take on board the issues.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Private Members' Business: Electoral Offices: Proposed Closure (20 Meh 2016)

Carla Lockhart: I support the motion that my colleagues put forward today. As someone who represents the Upper Bann constituency, which includes Banbridge, where one of the electoral offices is located, I support the retention of these offices in local areas. We have all been through an election and recognised the value that these offices bring to our constituents. People come to my constituency office...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions — The Executive Office: Delivering Social Change: Funding Commitments (13 Meh 2016)

Carla Lockhart: T7. Ms Lockhart asked the First Minister and deputy First Minister whether all the central funding commitments in the Delivering Social Change framework, which was announced in 2012, have been met. (AQT 7/16-21)

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Opposition Business: Early Years Development and Preschool Childcare ( 7 Meh 2016)

Carla Lockhart: Thank you, Madam Principal Deputy Speaker. I welcome the opportunity to speak on the motion. Right at the outset, I thank those around the Chamber and the Building for their very warm wishes from my taking up this role in the devolved Assembly. I thank my DUP colleagues for their advice and help along the way. It is an enormous privilege and honour to represent and serve the good people...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Opposition Business: Early Years Development and Preschool Childcare ( 7 Meh 2016)

Carla Lockhart: — is my own family history with my sister. Her needs are different to those of a single dad. Grannies are maybe left to care —

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Opposition Business: Early Years Development and Preschool Childcare ( 7 Meh 2016)

Carla Lockhart: I look forward to working with the Minister as he seeks to bring forward the childcare strategy for this area.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.