Canlyniadau 1541–1551 o 1551 ar gyfer speaker:Jim McMahon

Written Answers — HM Treasury: Revenue and Customs: Greater Manchester ( 3 Chw 2016)

Jim McMahon: To ask Mr Chancellor of the Exchequer, if he will publish the value for money review of the relocation of Oldham HM Revenue and Customs Office to Manchester city centre.

Written Answers — HM Treasury: Google: Taxation ( 3 Chw 2016)

Jim McMahon: To ask Mr Chancellor of the Exchequer, if he will publish the legal advice he received prior to the tax settlement with Google.

Written Answers — Department for Transport: Manchester Metrolink ( 2 Chw 2016)

Jim McMahon: To ask the Secretary of State for Transport, if he will meet the hon. Member for Oldham West and Royton and local authority officials to discuss the proposal for an Ashton Loop Line and Middleton Spur extension to Greater Manchester's Metrolink tram system.

Oral Answers to Questions — Transport: Rail Lines: Flooding (28 Ion 2016)

Jim McMahon: What assessment he has made of the effect of disruption to rail lines caused by the recent winter floods on the economy.

Oral Answers to Questions — Transport: Rail Lines: Flooding (28 Ion 2016)

Jim McMahon: I share the Minister’s appreciation for the staff and for the patience of passengers, but I think the point is being missed. Because money has been taken away from routine maintenance and flood defences, there has been a massive effect on our local economy. If an assessment has been carried out, surely it should be made public.

Written Answers — Cabinet Office: Public Sector: Oldham (26 Ion 2016)

Jim McMahon: To ask the Minister for the Cabinet Office, if he will commission an assessment of the potential economic impact on Oldham of the reduction in Oldham's public estate.

Written Answers — HM Treasury: Capital Investment: Greater Manchester (22 Ion 2016)

Jim McMahon: To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what Government capital projects (a) have been carried out in the last and (b) are planned over the next five years in Greater Manchester; and what the (i) cost and (ii) location was and will be for each such project.

Business of the House (21 Ion 2016)

Jim McMahon: Greater Manchester’s bid for enterprise zones in its town centres was refused by the Government. May we have a debate about the importance of town centres to our economies?

Opposition Day — [16th Allotted Day] — Student Maintenance Grants: Cost of Public Transport (19 Ion 2016)

Jim McMahon: Thank you, Mr Deputy Speaker, for allowing me to make my maiden speech in this debate. First, I should pay tribute to Michael Meacher, not simply because it is customary to do so, but because Michael was a dear friend to the people of Chadderton, Oldham and Royton. He will be missed and remembered locally, and by Members of this House, for decades to come. I thank the voters of Oldham West...

Opposition Day — [16th Allotted Day] — Student Maintenance Grants: Education (Student Support) (Amendment) Regulations 2015 (19 Ion 2016)

Jim McMahon: Further to that point of order, Madam Deputy Speaker. If it is any consolation to the hon. Member for Romford (Andrew Rosindell), my name was not on the list either. However, I have been assured by the Teller that the vote was recorded.

Written Answers — HM Treasury: Illegal Money Lending Team (18 Ion 2016)

Jim McMahon: To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what his policy is on the future funding of illegal money lending teams.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.