Canlyniadau 61–64 o 64 ar gyfer gaza speaker:Caroline Lucas

Written Answers — Foreign and Commonwealth Affairs: Palestinians: International Assistance ( 6 Med 2010)

Caroline Lucas: ...Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs whether he has had discussions with his Israeli counterpart on changes to access that have occurred since the new Israeli access regime for Gaza was introduced following the statements of Prime Minister Netanyahu on 20 June and 5 July 2010; and if he will make a statement.

Written Answers — Foreign and Commonwealth Affairs: Palestinians: International Assistance ( 6 Med 2010)

Caroline Lucas: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what discussions he has had with his Israeli and Palestinian counterparts on access for people and goods to Gaza since the statements of Netanyahu on 20 June and 5 July 2010; and if he will make a statement.

Written Answers — Foreign and Commonwealth Affairs: Palestinians: International Assistance (29 Meh 2010)

Caroline Lucas: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what representations he has made to his Israeli counterpart on the cases of three British citizens on the Gaza aid flotilla who were taken into custody and whose UK passports have not been returned; and whether he has taken steps to seek to secure the return from the Israeli authorities of the possessions of other British...

Oral Answers to Questions — Prime Minister: Gaza Flotilla ( 2 Meh 2010)

Caroline Lucas: The Foreign Secretary will know that the terrible siege of Gaza has been ongoing now for three years, with huge suffering caused to people, but given that the condemnations and criticisms of Israel never seem to change the Israeli authorities' actions, what further action does he propose to take? In the EU association agreement with Israel, for example, there is a clause that provides for its...


<< < 1 2 3 4

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.