Canlyniadau 761–763 o 763 ar gyfer speaker:Pamela Nash

Oral Answers to Questions — Foreign and Commonwealth Office: European Union ( 9 Tach 2010)

Pamela Nash: I thank the Minister for that answer, but can he explain to the House why the European Parliament's lead budget negotiator has stated that the EU spending increase is likely to be at least 4.5%, when the Prime Minister is still publicly stating that there will be a 2.9% cap?

Capital Gains Tax (Rates) (28 Meh 2010)

Pamela Nash: Thank you, Mr Deputy Speaker, for allowing me this opportunity to make my maiden speech, and I would like to congratulate the hon. Members for East Surrey (Mr Gyimah) and for Maidstone and The Weald (Mrs Grant) on their excellent maiden speeches. I am delighted to have been elected for my home constituency of Airdrie and Shotts. To represent the people from whom I have come is the greatest...

Oral Answers to Questions — Prime Minister: Engagements (23 Meh 2010)

Pamela Nash: I am sure that the Prime Minister is aware of the send my friend to school campaign, in which my young constituents at Victoria primary school in Airdrie are involved and about which they will be writing to him this week. The campaign aims to ensure that the Government direct the £8.5 billion that was committed by the previous Labour Government towards universal primary education by 2015....


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.