Canlyniadau 161–180 o 1532 ar gyfer speaker:Julie Elliott

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: If there are no further questions, I thank the witnesses for attending this afternoon and giving evidence. I apologise for the slight delay.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We shall carry on with the session, and I would like to bring in Siobhan Baillie to ask a question.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: If there are no other questions, I thank the witnesses for coming along this afternoon and giving evidence, and I apologise for the intervention of democracy. We will now move on to the next panel.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Can I welcome the witnesses and ask you to introduce yourselves for the record, please?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Order. I will suspend the Committee for Divisions in the Chamber. I will suspend for 15 minutes for the first Division and 10 minutes for the second and any subsequent ones. We are expecting at least two votes, so we will suspend for at least 25 minutes.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Jan, could you introduce yourself for the record, please?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: There are no more questions, so I thank the witness, Jan Lamping, for coming and giving evidence this afternoon. We will end that session and move on to the next session a few minutes early. I warn people that we are expecting a vote fairly soon, so we will have to interrupt proceedings when that happens.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Q Could you introduce yourself for the record, please?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We have until 3 pm for these questions.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: That brings to a close the questions for this session. Thank you for coming this afternoon and answering questions.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We are now sitting in public again, and proceedings are being broadcast. Before we start, I am happy for people to take off jackets, cardigans or whatever; it is very hot today, particularly in this room. We will now hear oral evidence from Caroline Henry, Emma Barnett and Sophie Linden. I ask the witnesses to introduce themselves for the record.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Thank you. I ask people to speak up, because the acoustics in this room are dreadful.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We have eight minutes and two Members left.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Order. I am afraid that brings us to the end of the time allotted for questions. I thank the witnesses on the Committee’s behalf for their evidence.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Q We will now hear evidence from Dame Vera Baird, former Victims’ Commissioner for England and Wales, and Claire Waxman, Victims’ Commissioner for London. We have until 11.25 am for this part of the session. I ask the witnesses to introduce themselves for the record.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witnesses (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Order. We have 15 seconds left, so that brings us to the end of this morning’s allotted time for asking questions. I thank the witnesses on behalf of the Committee for their evidence.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Could I ask you to introduce yourself for the Committee, Rachel?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We are very pleased you can be.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: We have less than eight minutes left and five Members are indicating that they wish to come in, so please keep questions brief.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Victims and Prisoners Bill: Examination of Witness (20 Meh 2023)

Julie Elliott: Order. I am afraid that brings us to the end of the time allotted for the Committee to ask questions. On behalf of the Committee, I thank Rachel de Souza for her evidence this morning.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.