Canlyniadau 541–548 o 548 ar gyfer speaker:Miss Emma Nicholson

Slaughter of Deer Bill (11 Rha 1987)

Miss Emma Nicholson: In one moment. There are no welfare provisions at all and the Bill will allow licensing which will enable a batch of welfare controls to be imposed on the slaughter of deer in slaughterhouses. In today's Britain it is improper that one animal species should be allowed to be slaughtered in slaughterhouses without welfare controls when others are not.

Slaughter of Deer Bill (11 Rha 1987)

Miss Emma Nicholson: rose—

Slaughter of Deer Bill (11 Rha 1987)

Miss Emma Nicholson: The hon. Gentleman has misunderstood the Bill. It does not authorise the slaughter of deer in slaughterhouses in Scotland. That is the subject of a separate amendment which has already been put before the House. If that amendment is carried, the appropriate welfare provisions will be brought in through the primary legislation in my Bill. As I said at the beginning of my remarks, the Bill is...

Firearms White Paper ( 2 Rha 1987)

Miss Emma Nicholson: Will my right hon. Friend say how this will affect the ordinary working life of the farmer going about his everyday business?

Prayers: Crime Prevention ( 6 Tach 1987)

Miss Emma Nicholson: All hon. Members who have participated in the debate this morning have spoken about rising crime figures. My particular interest is the increased crime in rural areas and the new initiatives that people have to undertake to protect themselves and their property. The hon. and learned Member for Montgomery (Mr. Carlile) mentioned farmers. I am glad that he raised this matter, because livestock...

Prayers: Crime Prevention ( 6 Tach 1987)

Miss Emma Nicholson: I am glad to hear of the hon. Gentleman's Bill, because in my constituency there is a school for significantly disturbed boys and girls. Recently those children were subjected to a mail order catalogue for martial arts equipment, which I imagine involves survivalism. The most repugnant material is featured. It is abominable to put that material before mentally and socially deprived children....

Oral Answers to Questions — Transport: North Devon Link Road (20 Gor 1987)

Miss Emma Nicholson: We are most grateful for the Bideford bridge in the constituency of Torridge and Devon, West which joins the north Devon link road. Can my hon. Friend confirm the date on which the road will be completed?

Orders of the Day — British Shipbuilders (Borrowing Powers) Bill ( 9 Gor 1987)

Miss Emma Nicholson: It is a great privilege for me to make my maiden speech. As the Member for Torridge and Devon, West I have set myself the welcome task of serving my constituency better than any Member before me. That is a hard task to fulfil — some might say impossible, some might say impertinent — as I follow that much-loved former Member of Parliament, Sir Peter Mills. Peter was a rare Member of...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.