Canlyniadau 61–80 o 293 ar gyfer speaker:Mr Arthur Shepherd

Oral Answers to Questions — Education.: School Leaving Age and Maintenance Grants (Government Decision). (18 Gor 1929)

Mr Arthur Shepherd: 70. asked the President of the Board of Education whether he is now able to make a definite announcement as to the policy of the Government with regard to the raising of the school-leaving age with maintenance grants; and, if not, whether he will do so before the House rises for the Summer Recess?

Orders of the Day — Board of Education. (23 Ebr 1929)

Mr Arthur Shepherd: Has the hon. Member been in any of our schools within the last few years?

Orders of the Day — Board of Education. (23 Ebr 1929)

Mr Arthur Shepherd: Is the hon. Member not aware that in 90 per cent. of the rural schools that is exactly what the children are being taught?

Orders of the Day — Board of Education. (23 Ebr 1929)

Mr Arthur Shepherd: It is being done at the present time in 90 per cent. of our rural schools.

Orders of the Day — Board of Education. (23 Ebr 1929)

Mr Arthur Shepherd: Yes, that is done.

Orders of the Day — Board of Education. (23 Ebr 1929)

Mr Arthur Shepherd: Since education authorities have now authority to raise the school age to 15 years and that 400 have done so, will it be permissible to use that argument in the Debate to-night?

Orders of the Day — Army and Air Force (Annual) Bill.: New Clause. — (Amendment of s. 76 of Army Act.) (26 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: I beg to move, "That the Clause be read a Second time." There are few hon. Members who would not feel great relief if it were made impossible, either by the terms of this new Clause or by any other means, to prevent the recruitment of boys under false pretences. There is no hon. Member who has not at some time or other been troubled with most distressing cases, where they have tried to get...

Orders of the Day — Army and Air Force (Annual) Bill.: New Clause. — (Amendment of s. 76 of Army Act.) (26 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Can the hon. Member give me the latest figures: the number of recruits under 18, the number who have been released, and the number who have been refused?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: School Leaving Age and Old Age Pensions. (14 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 45. asked the Prime Minister whether he will cause calculations to be made as to the effect on the unemployment problem of the raising of the school-leaving age to 15 and the granting of adequate old age pensions to all persons of 65 years and over; and will he state to this House the effect of such calculations?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: School Leaving Age and Old Age Pensions. (14 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Are the Government aware that the number of children at school between the ages of 14 and 15 and the number of old people still in industry at 65 years of age and over, are together almost exactly equal to the number of unemployed, and that the cost of giving a maintenance grant for the children and an old age pension to the older workers would not be greater than the cost of paying...

Oral Answers to Questions — Poor Law.: Casuals, Lambeth. ( 5 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 71. asked the Minister of Health whether he has received representations from the Lambeth board of guardians in regard to the sending to the hospital of surplus casuals from the casual ward; and what action, if any, he has taken?

Oral Answers to Questions — Poor Law.: Casuals, Lambeth. ( 5 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Can the right hon. Gentleman say how many times this hopital has been used for this purpose?

Oral Answers to Questions — India.: Native Princes. ( 4 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 5. asked the Under-Secretary of State for India whether it is intended that the Butler Committee appointed to inquire into the relationship between the Indian Princes and the Paramount Power, although it has reported to the Secretary of State, shall continue in existence in order to consult with the Simon Commission?

Oral Answers to Questions — India.: Banking Conditions. ( 4 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 6. asked the Under-Secretary of State for India the terms of reference of the committee to be set up by the Government of India to inquire into banking conditions in India; and if the personnel of the committee has been decided upon?

Oral Answers to Questions — Transport.: Public Vehicles (Protection for Drivers). ( 4 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 53. asked the Minister of Transport which regulations prevent the provision, on omnibuses, tramcars, taximeter-cabs and other public vehicles, of adequate protection for their drivers against exposure to the weather?

Oral Answers to Questions — Transport.: Public Vehicles (Protection for Drivers). ( 4 Maw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Can the right hon. and gallant Gentleman say why a distinction should be made between these men and the drivers of ordinary private cars?

Oral Answers to Questions — Police.: Exposure and Starvation (Deaths). (28 Chw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 16. asked the Home Secretary how many cases of death from exposure or starvation have been reported by the police each month during the past year up to the latest available date?

Oral Answers to Questions — Education.: Capitation Grants. (28 Chw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Does not the Noble Lord think that this suggestion savours of subsidising snobbery?

Oral Answers to Questions — Education.: Elementary Schools, Dover (Closing). (28 Chw 1929)

Mr Arthur Shepherd: Is the Noble Lord aware that there are very few country schools which have central heating that do suffer in this way, and is not that an argument for having central heating installed in the schools?

Oral Answers to Questions — Poor Law.: Clutton Guardians (Casuals' Dietary). (28 Chw 1929)

Mr Arthur Shepherd: 40. asked the Minister of Health whether he has received any request from the Clutton Board of Guardians for permission to alter the dietary for casuals; what were the alterations suggested; and what was his reply?


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.