Canlyniadau 161–180 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Insurance Premium Tax (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: With permission, I shall put together the Questions on motions Nos. 3 to 5. Motion made, and Question put forthwith, pursuant to Standing Order No. 101(6) (Standing Committees on Delegated Legislation),

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss the following amendments: No. 29, in page 2, line 8, at end insert— '(2A) Civil proceedings which include a claim under this section for an injunction shall not be referred to arbitration (whether under section 64 of the County Courts Act 1984, or otherwise) without the consent of all the parties to the action.'. No. 4, in page 2, leave out lines...

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I apologise for interrupting the hon. Lady. I ask those hon. Members who wish to take part in the Committee to listen to the proceedings, and those hon. Members who wish to talk about other matters to do so outside the Chamber.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: As far as I am concerned, I am dealing with the Committee stage at the moment. We have a little way to go yet.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Committee stages on the Floor of the House are often interesting. As far as the Chair is concerned, when the time comes, the order will be intelligible to the House.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. We have already discussed the previous amendment—I do not think that the hon. Member was present at the time. We are now on amendment No. 14, which he should be addressing.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: No, just Chairman or Mr. Morris.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. The Bill has absolutely nothing to do with terrorism.

Fisheries (16 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. If the hon. Member for Edinburgh, East (Dr. Strang) says that he is not giving way, the hon. Member for Teignbridge (Mr. Nicholls) should listen and resume his seat. [Interruption.] Order. I do not need a comment.

Fisheries (16 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Before I call the next hon. Member, I should tell the House that 13 hon. Members wish to speak in the remaining two and a half hours or so. May we have modest-length speeches?

Fisheries (16 Rha 1996)

Mr Michael Morris: That is not something for the Chair to judge.

Orders of the Day — Remaining Private Members' Bills: THEFT (AMENDMENT) BILL [Lords] (13 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Before I leave the Chair, I have to make a short statement to the House. Occupants of the Chair have in the past deprecated proceeding at once from Second Reading to Committee if the Bill has only recently been printed. In this case, I should inform the House that the Bill was published yesterday, 12 December. Question put and agreed to. Bill immediately considered in Committee; reported,...

European Union (12 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order.

European Union (11 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. Mr. Mike Gapes.

European Union (11 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. We are not debating the 10-minute rule now.

Unfunded Pension Liabilities (European Union) (11 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. We now move to the next debate.

Orders of the Day — Consolidated Fund Bill (10 Rha 1996)

Mr Michael Morris: It is for the Committee to decide whether a matter has been leaked from that Committee and if there is such a leak, it will be for that Committee to investigate the matter of that particular leak. It is not a matter for the Chair.

Social Security ( 5 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. Luckily, the Chair does not know any of these things.

Schedule 2: Consequential and Minor Amendments ( 4 Rha 1996)

Mr Michael Morris: It is not for the Chair to judge how many hon. Members subsequently wished to speak.

Schedule 2: Consequential and Minor Amendments ( 4 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. We are on the Third Reading of the Bill.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.