Canlyniadau 141–160 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Pensioners' Welfare (15 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must now move on.

Orders of the Day — Finance Bill (14 Ion 1997)

Mr Michael Morris: That is a matter for debate.

Orders of the Day — Finance Bill (14 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Lady should know that all Members elected to the House are honourable.

Orders of the Day — Finance Bill (14 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman should relate his remarks to the Finance Bill.

Orders of the Day — Crime (Sentences) Bill: Requirement upon the Court of Appeal to Issue Sentencing Guidelines (13 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss the following: New clause 4—Sentencing guidelines— '.—(1) In disposing of any criminal appeal, the Court of Appeal may, without prejudice to any other power in that regard, pronounce an opinion on the sentence or other disposal which is appropriate in any similar case.(2) Without prejudice to any rule of law, a court in passing sentence shall...

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Extent (18 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Certainly the occupant of the Chair has not been informed of any intention to make a statement now.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Extent (18 Rha 1996)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss Government new clause 2—Corresponding provision for Northern Ireland.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Restraining Orders (18 Rha 1996)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss amendment No. 8, in page 3, line 22, leave out 'or until further order'.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: In relation to my selection, the guiding factor is whether the amendments are sufficiently cognate to be discussed together, and they are.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: This is not a matter for the occupant of the Chair, but those on the Treasury Bench will have heard the hon. Gentleman and will seek to respond as they believe appropriate.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Hon. Members will have heard my ruling, and it remains unchanged.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Is this another point of order?

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I am grateful to the hon. Gentleman for showing such concern for the Chair. I confirm that what he said on procedure is entirely correct, but I learned long ago to cross bridges when they are in front of me, not in anticipation of them.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I wish to make it absolutely clear that the Chair is here to serve the House until such hour as the House chooses to cease its debate.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order all round. I have given some helpful rulings, I think, and fair points of order have been raised. I would rather get on with the Bill, but if there are new dimensions to discuss, I will accept further points of order. They had better be new ones.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. That is nothing to do with the Chair.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Mr. Robert G. Hughes had the floor.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I assure the right hon. Gentleman that I will try to do my duty to the best of my ability. Not much gets by.

Orders of the Day — Protection from Harassment Bill: Civil Remedy (17 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman clearly had a very good dinner.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.