Canlyniadau 121–140 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Is it a new point of order?

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: I can sense that the House is getting a little distressed about this morning's proceedings. [HoN. MEMBERS: "Yes."] I sense that just a couple more hon. Members want to make a contribution to the debate, as is their right. It is right that those hon. Members, who each represent a significant electorate, should have the opportunity, if they so choose, to make their speech. Let us progress and...

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: I hope that it is a new point of order.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: I call Mr. Hawkins.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: The hon. Lady entered the House with me, and if she were to spend a little time in the excellent Library of the House, she would find all sorts of useful information on that subject. I call Mr. Hawkins to proceed on the Bill.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: The hon. Lady is entitled to her view, but I have made the Chair's view clear. All Bills are important.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: I do not pre-empt judgments. I listen attentively and take the feeling of the House.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Is motoring covered by the Bill?

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Lady should know that if I sensed a filibuster, I would stop it immediately. A few seconds ago, she will have heard me asking the hon. Member for Gosport (Mr. Viggers) whether his remarks were relevant.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Is it a new point of order?

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: That seems like a point of argument to me, not a point of order. Of course, I was referring to the whole House.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The Minister has been entirely in order so far.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: That was not a point of order for the Chair, but a point of debate.

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Is it a new point of order?

Petition: Public Entertainments Licences (Drug Misuse) Bill (17 Ion 1997)

Mr Michael Morris: It is not for the hon. Gentleman to judge what any other hon. Member will do.

Orders of the Day — Northern Ireland Arms Decommissioning Bill: The Commission (16 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. As far as I can tell, the amendment is not about extradition arrangements between the Republic of Ireland and Germany.

Orders of the Day — Northern Ireland Arms Decommissioning Bill: The Commission (16 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss amendment No. 3, in page 4, line 13, leave out from 'State' to 'may' in line 14.

Orders of the Day — Crime (Sentences) Bill: Repeals (15 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. Although the House will admire the mathematics of the hon. and learned Gentleman, that was not a point of order.

Orders of the Day — Crime (Sentences) Bill: Repeals (15 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. This is outside the scope of the Bill.

Sustainable Waste Management (15 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. Time is up.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.