Canlyniadau 81–100 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Cold Weather Payments (Scotland) (29 Ion 1997)

Mr Michael Morris: The hon. Gentleman knows quite well that that is not a point of order.

Cold Weather Payments (Scotland) (29 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. We now move to the debate on elective ventilation for kidney transplants.

Cold Weather Payments (Scotland) (29 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order The debate is about cold weather payments, not the redistribution of wealth.

Orders of the Day — Delegated Legislation (28 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With permission, I shall put together the motions relating to delegated legislation.

Orders of the Day — Education Bill: Corporal Punishment Lawful with Parental Consent (28 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. That has absolutely nothing to do with the Chair, and there is a telephone outside.

Orders of the Day — Finance Bill: Agricultural Property Relief (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman knows when he is guilty of straying out of order.

Orders of the Day — Finance Bill: Agricultural Property Relief (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman must relate his remarks to amendment No. 7.

Orders of the Day — Finance Bill: Agricultural Property Relief (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: The hon. Gentleman appears to be drifting into a general discussion on inheritance tax. The amendment—as he knows, because he moved it—deals specifically with inheritance tax and habitat schemes.

Orders of the Day — Finance Bill (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: The Chair is happy to accede to that request, as long as all parties are agreed that that course should be followed. It seems that there is no disagreement. That being so, we shall take schedule 13 with clause 82.

US-UK Air Service Agreement (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must now move on.

House Condition Survey (Energy Reports) (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: I hope that it is a matter for the Chair.

House Condition Survey (Energy Reports) (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Lady knows that that has absolutely nothing to do with the Chair.

House Condition Survey (Energy Reports) (22 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must now move to the next debate.

Opposition Day: National Health Service (21 Ion 1997)

Mr Michael Morris: Order. That is not a matter for the Chair.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Restriction of Liberty Orders (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 246 to 250, 252 and 253.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Imprisonment for Life on Further Conviction for Certain Offences (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 125 and 3.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Minimum Sentence for Third Conviction of Certain Offences Relating to Drug Trafficking (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 92, 228 to 231, 256, 42, 43, 235, 257, 258, 98, 104, 236, 237, 83 to 85, 87, 100, 101, 88 and 89.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Minimum Sentence for Third Conviction of Certain Offences Relating to Drug Trafficking (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 31, 255 and 32.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Imposition of Supervised Release Orders on Conviction of Qualifying Offence (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 238 and 240.

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Restriction of Liberty Orders (20 Ion 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss also the following amendments: No. 166, in page 6, line 19, leave out 'orders' and insert 'requirements'. No. 138, in page 6, line 20, leave out '245A' and insert '229A'. Government amendment No. 105. No. 136, in page 6, line 23, after 'an', insert 'additional requirement of a probation'. No. 167, in page 6, line 23, leave out 'order' and insert...


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.