Canlyniadau 21–40 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Prayers: Asylum Seekers ( 5 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must now move on to the next debate.

Elections (Candidates' Expenses) ( 3 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman is right: he is totally out of order.

Elections (Candidates' Expenses) ( 3 Maw 1997)

Mr Michael Morris: I understand that with this, it will be convenient to discuss the following motion. That the draft Local Elections (Variations of Limits of Candidates' Election Expenses) (Northern Ireland) Order 1997, which was laid before this House on 12th February, be approved.

Packaging Waste ( 3 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. Before appealing to the Minister, the hon. Gentleman should rephrase the word "falsehood".

Companies (Millennium Computer Compliance) Bill: Libya and Iraq (28 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. I understand that those hon. Members standing have the permission of the hon. Member whose debate it is, but do they have the Minister's permission to speak?

Companies (Millennium Computer Compliance) Bill: Libya and Iraq (28 Chw 1997)

Mr Michael Morris: I call Mr. Harry Cohen.

Companies (Millennium Computer Compliance) Bill: Amendment of Principal Act (28 Chw 1997)

Mr Michael Morris: With this it will be convenient to discuss amendment No. 4, in page 2, line 8, after 'company', insert 'other than a small or medium-sized company as defined in section 247'.

Welsh Affairs (27 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Member for Cardiff, West (Mr. Morgan) cannot just stand up and wave his notes.

Prayers: Nato (26 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must now move to the next debate.

Orders of the Day — Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Bill [Lords] [Money]: Empty Homes (25 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. This is a Back-Bench Adjournment debate, and it should not be abused by Front Benchers.

Orders of the Day — Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Bill [Lords] [Money]: Empty Homes (25 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman will be aware that in an Adjournment debate he cannot promote a Bill. I am sure that he is referring to a document or some other piece of material.

Orders of the Day — Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Bill [Lords] [Money]: Sexual Offences to Which Part I Applies (25 Chw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss amendment No. 23, in page 12, line 35, after 'over;' insert— '(bb) paragraph (a)(vi) above does not apply where the other party was 16 or over at the time of the offence and the offender was not sentenced to a term of imprisonment.'

Orders of the Day — Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Bill [Lords] [Money]: Sexual Offences to Which Part I Applies (25 Chw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss the following: Government amendment No. 33. Amendment No. 10, in page 13, line 36, after '(x)', insert 'subsections (5) and (6) of'. Government amendments Nos. 34 to 39. Amendment No. 7, in page 13, line 45, at end insert '; and(e) paragraphs (a)(viii) and (d)(x) do not apply where every person involved in the offence was 18 or over and was a...

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. This is a health service debate.

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman said that there was a Standing Order that prevented a Liberal amendment from being selected. The Chair is not aware of such a Standing Order.

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: The hon. Gentleman is not contradicting the Chair. He is getting himself out of a difficult situation.

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman should have raised that point earlier in his intervention.

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: Order.

Opposition Day: National Health Service (24 Chw 1997)

Mr Michael Morris: I hope that it is a point of order.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.