Canlyniadau 181–200 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

New clause 6: Coterminous Pistol Club Licences and Rifle Club Approvals ( 4 Rha 1996)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss the following: Government amendments Nos. 96, 97, 112 and 113. Amendment No. 57, in clause 14, page 7, line 4, after 'club', insert 'or a qualified range conducting officer'. Government amendments Nos. 114, 87, 88, 98, 99, 89 and 104.

Orders of the Day — Budget Resolutions and Economic Situation ( 3 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Member for Edinburgh, Central (Mr. Darling) has the Floor.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: The hon. Gentleman seeks advice from the Chair on a matter that is not really for the Chair. It is a point of argument and debate that the hon. Gentleman should pursue in the various ways open to him, of which he is especially well aware.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. There can be nothing further, unless it is a new aspect.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I have to give the hon. Gentleman the same answer as I gave the hon. Member for Hamilton (Mr. Robertson).

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I shall take one further aspect, but it must be a new one.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: What the Secretary of State is asked to account for is entirely up to the Secretary of State. It is certainly not a matter for the Chair.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I am grateful to the hon. Gentleman. I ask the hon. Lady to submit such evidence as she has—all of it—to the Serjeant at Arms.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. We shall have no more points of order on that Scottish matter.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Is it on a separate issue, nothing to do with Scotland?

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I think I have got the gist of the complaint. I have to say to the hon. Gentleman, first, that I understand, having listened to Question Time, that all the Plaid Cymru Members were called.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Secondly, it seems to me that the key issue is, did Opposition Members table sufficient questions in the first place? As only 15 Opposition Members tabled questions, it would have been very difficult for anyone to call any more.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I call Mr. Harry Barnes.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I called Mr. Harry Barnes.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I must ask the hon. Gentleman to resume his seat.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I have one last warning for the hon. Gentleman—he must resume his seat now. Thank you. Mr. Harry Barnes.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: I recognise the seriousness of the hon. Gentleman's point—

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. It is not customary to get up in the middle of an answer to another hon. Member. I recognise, as I say, the seriousness of the hon. Gentleman's point of order. I shall make sure that it is brought to the attention of Madam Speaker. I hope that the point of order from the hon. Member for Cunninghame, North (Mr. Wilson) has nothing to do with any subject raised so far.

Points of Order ( 2 Rha 1996)

Mr Michael Morris: Order. I seek an assurance that the point of order is not one on which I have ruled so far.


<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.