Canlyniadau 1–20 o 3860 ar gyfer speaker:Mr Michael Morris

Orders of the Day — Crime and Punishment (Scotland) Bill: Child Support Agency (20 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Thankfully, I am not responsible for anything that the Cabinet Secretary does.

Prayers: East Ayrshire Community Hospital (19 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. We now move to the next debate.

Prayers: Education (Vale of Glamorgan) (19 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. Interventions should be less than a minute.

Prayers: Education (Vale of Glamorgan) (19 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order.

Prayers: Education (Vale of Glamorgan) (19 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. This is a Back-Bench debate for half an hour. Sedentary comments from any part of the House are not acceptable.

Prayers: Middle East Security (19 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. We must move on to the next subject.

Clause 2: Short Title, Commencement and Extent (18 Maw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss amendment No. 2, in page 16, line 35, at end insert— '(2A) Section 2 shall come into force on the day after this Act receives the Royal Assent.'.

Merchant Shipping and Maritime Security Bill [Lords]: Appointment by Secretary of State of Advisors on Marine Salvage, & C. (17 Maw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss also new clause 5—Duties of the Secretary of State in relation to marine pollution— '.—After section 293 of the 1995 Act there is inserted the following section—"Duties of the Secretary of State in relation to marine pollution293A. It shall be the duty of the Secretary of State— (a) to carry out regular reviews of emergency salvage...

Orders of the Day — Building Societies Bill: Conditions for Transfer of a Society's Business (17 Maw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss the following: new clause 2—Demutualisation: proceeds for charitable purposes— '—After subsection (4) of section 97 of the 1986 Act (transfer of business to commercial company) there shall be inserted the following subsection: "(4A) The Commission shall not confirm the transfer and its terms unless the terms include provision for the...

Orders of the Day — Building Societies Bill: Conditions for Transfer of a Society's Business (17 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. The hon. Gentleman is supposed to be speaking to new clause 1.

Orders of the Day — Lariam (12 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. There is no one in the Gallery that the hon. Member and I are aware of.

Orders of the Day — National Health Service (Primary Care) Bill [Lords]: National Health Service (Primary Care) (12 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Under Standing Orders, items 9 to 13 on the Order Paper will be dealt with at 10 o'clock. We shall now deal with motions 14 to 18 before a suspension until 10 o'clock.

Orders of the Day — National Health Service (Primary Care) Bill [Lords]: Approval of Pilot Schemes (12 Maw 1997)

Mr Michael Morris: With this it will be convenient to discuss the following amendments: No. 3, in page 5, line 16, after 'practitioners', insert 'and dental practitioners'.

New clause 3: Registration of Profit-Related Pay Schemes (11 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. All Members in the Chamber are hon. Members, not "you" or "I".

New clause 4: Distraint etc. of Property Only Under the Supervision of a Court (11 Maw 1997)

Mr Michael Morris: With this, it will be convenient to discuss Government amendments Nos. 8 to 10.

Public Expenditure ( 6 Maw 1997)

Mr Michael Morris: I hope that it is a point of order for the Chair.

Public Expenditure ( 6 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order.

Public Expenditure ( 6 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. That has nothing to do with the Chair.

Public Expenditure ( 6 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order.

Public Expenditure ( 6 Maw 1997)

Mr Michael Morris: Order. That is nothing to do with the Chair.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.