Canlyniadau 1–20 o 358 ar gyfer speaker:Mr Martin Connolly

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Statistics. (30 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: 50. asked the Minister of Labour if he can give the figures for the incidence of unemployment in the following trades for each month commencing

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Govan (Questions as to Religion). (30 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Will that statement give the percentages?

Oral Answers to Questions — Public Health.: Contributory Pensions Act. (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Is the right hon. Gentleman aware that 12 months' cases are not uncommon, and will he not consider whether the postponed increase in the Ministry's staff should now take place?

Oral Answers to Questions — Public Health.: Contributory Pensions Act. (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Not uncommon.

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: 29. asked the Chancellor of the Exchequer whether, having regard to the total remission of the duty on tea and the consequent cessation of charges for bond storage and transport thereto, he contemplates any means of passing on the benefit to the consumers of tea?

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Is the right hon. Gentleman not aware that the reduction in transport charges and bonded store charges is considerable, and is actually computed at as high a figure as 2d. per lb.; and does he intend to take no steps to see that that reduction is passed on to the consumer?

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: May I take it from the right hon. Gentleman's answer that the Treasury have not computed at all the saving due to the reduction in transport and bonded store charges, and intend to take no action to see that the benefit of that reduction is passed on to the consumer?

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Is the right hon. Gentleman aware that, in Greater London alone, 2,500 men are about to be paid off; is not that a serious addition to the amount of unemployed labour; and does the Treasury intend to take no steps to counterbalance it?

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Has the right hon. Gentleman no answer at all to the question on the Paper?

Oral Answers to Questions — Transport.: Tea Duty (Abolition). (25 Ebr 1929)

Mr Martin Connolly: Is it in conformity with Parliamentary procedure for the word "chagrin" to be used in answer to a question?

Orders of the Day — Air Estimates, 1929. (12 Maw 1929)

Mr Martin Connolly: The right hon. Gentleman said that several private contractors were "down" upon the work that they had done, on account of the limitation of overhead charges. He said that material was estimated for and paid for, and also labour, but that the firms were "down" because of the strict limitation of overhead charges. That is a most interesting statement, and I am desirous of finding out upon what...

Orders of the Day — Air Estimates, 1929. (12 Maw 1929)

Mr Martin Connolly: With regard to overhead charges—

Orders of the Day — Air Estimates, 1929. (12 Maw 1929)

Mr Martin Connolly: If there has not been any answer to the question that I have put with regard to the basis upon which overhead charges are laid down for private contracts, can I not ask for an answer?

Orders of the Day — Air Estimates, 1929. (12 Maw 1929)

Mr Martin Connolly: What method is there? In your own estimate for 1926 you have 100 per cent. overhead charges on material and labour costs That is £21,000 for each. What is the method that is adopted?

Orders of the Day — Air Estimates, 1929. (12 Maw 1929)

Mr Martin Connolly: But the right hon. Gentleman said this afternoon that firms have lost on a contract. What is the basis? The Minister says there is a careful estimate made. The estimate cannot be careful if firms are losing.

Oral Answers to Questions — Royal Navy.: Disablement and Service Pensions. (30 Ion 1929)

Mr Martin Connolly: Is not an ex-service man, on the final determination of his degree of disability, entitled to the full amount of pension both for disablement and for service?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Distressed Areas (Relief). (30 Ion 1929)

Mr Martin Connolly: Why is Newcastle-on-Tyne, which is in the heart of a coalfield with six collieries and eighteen thousand unemployed, not scheduled as a distressed area and not to participate in this fund?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Statistics. (24 Ion 1929)

Mr Martin Connolly: 62. asked the Minister of Labour whether he can state, in percentage figures, the incidence of unemployment in the following industries for each half-year period commencing December, 1921, and ended December, 1928; all insured occupations; shipbuilding and ship repairing; iron and steel; coal mining; canal, dock, river, and harbour service?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Benefit. (23 Ion 1929)

Mr Martin Connolly: Is it intended to carry on the inquiry as to income after the transitional period?

Oral Answers to Questions — Unemployment.: Benefit. (23 Ion 1929)

Mr Martin Connolly: What would be the purpose of the inquiry then?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.