Canlyniadau 61–80 o 484 ar gyfer speaker:Mr Tom Arnold

Oral Answers to Questions — Scotland: Forestry (25 Mai 1994)

Mr Tom Arnold: Can my hon. Friend confirm that it is no part of his policy now to proceed to privatisation? What other options is he considering?

Oral Answers to Questions — Foreign and Commonwealth Affairs: Israel ( 4 Mai 1994)

Mr Tom Arnold: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs if he will make a statement on relations with Israel.

Oral Answers to Questions — Foreign and Commonwealth Affairs: Israel ( 4 Mai 1994)

Mr Tom Arnold: Will my right hon. Friend consider lifting the arms embargo, and can he confirm that the British Government are now willing to accept tenders from the Israeli armaments industry?

Oral Answers to Questions — Scotland: Forestry Commission (27 Ebr 1994)

Mr Tom Arnold: Will my right hon. Friend agree, in the interests of open government, to publish the review group's report?

Oral Answers to Questions — Employment: Unemployment (15 Maw 1994)

Mr Tom Arnold: Does my hon. Friend agree that falling unemployment will not be assisted by interference in the labour market from Brussels?

Oral Answers to Questions — Northern Ireland: Inter-party Talks (17 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Does my hon. Friend draw a distinction between consulting the Government of the Republic, and viewing that Government as a party to the inter-party talks process?

Oral Answers to Questions — Environment: Local Government Finance (16 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Are the findings of the 1991 census now incorporated fully into the SSA formulae?

Oral Answers to Questions — Duchy of Lancaster: Civil Service (Market Testing) (14 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Will my hon. Friend remind the House of the overall benefits of market testing and state how many more posts will be market tested?

Oral Answers to Questions — Trade and Industry: Mnufacturing Industry ( 9 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Do not our recent labour market reforms mean that Britain's international competitiveness is now better than ever?

Oral Answers to Questions — National Heritage: Departmental Efficiency ( 7 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Has not the time come for my right hon. Friend to exercise closer supervision over the activities of the Arts Council?

Oral Answers to Questions — Overseas Development: Spending Balance ( 7 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs if he will make a statement on the balance of spending as between (a) bilateral and (b) multilateral aid.

Oral Answers to Questions — Overseas Development: Spending Balance ( 7 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Has not the trend increasingly moved in the direction of multilateral aid? Is there not a feeling in many parts of the House that that should be stopped and reversed?

Oral Answers to Questions — National Finance: Panel of Independent Forecasters ( 3 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: To ask the Chancellor of the Exchequer what assessment he has made of the work of the panel of independent forecasters.

Oral Answers to Questions — National Finance: Panel of Independent Forecasters ( 3 Chw 1994)

Mr Tom Arnold: Will my right hon. and learned Friend confirm, yet again, that he has absolutely no intention of disbanding the panel?

Rover Group (31 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: Is my right hon. Friend aware that the announcement that British Aerospace wishes to concentrate on its core aircraft business will be greatly welcomed in Greater Manchester, as it would appear to mean fresh investment for both Woodford and Chadderton? May I invite him to ascertain from the company whether it will now seek to reverse the recently announced programme of redundancies, due to...

Oral Answers to Questions — Environment: Pollution (19 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: To ask the Secretary of State for the Environment when he next expects to meet his EC counterparts to discuss pollution; and if he will make a statement.

Oral Answers to Questions — Environment: Pollution (19 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: Can my right hon. Friend confirm that Great Britain has now ratified the climate change convention? Which European countries have not ratified, and will he take steps to see that they do?

Oral Answers to Questions — Employment: Labour Statistics (18 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: To ask the Secretary of State for Employment what is the latest unemployment figure; and if he will make a statement.

Oral Answers to Questions — Employment: Labour Statistics (18 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: Is it not the case that the improvement in the figures is largely due to the fact that the job market is responding more quickly to the upturn in the economy because of more flexible labour relations?

Oral Answers to Questions — Trade and Industry: Aerospace Industry (12 Ion 1994)

Mr Tom Arnold: What steps is my right hon. Friend taking to maintain good trading relations with China? Is not that a major export market for aerospace?


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.