Canlyniadau 1221–1224 o 1224 ar gyfer speaker:Mrs Sally Oppenheim

National Board for Prices and Incomes ( 2 Tach 1970)

Mrs Sally Oppenheim: Will my right hon. Friend accept that, although we entirely agree that competition is the best protection for the consumer, progressive legislation such as has been introduced by previous Conservative Governments is probably necessary also for the future protection of the consumer?

Oral Answers to Questions — Board of Trade: Shoppsers (Safeguards) (22 Gor 1970)

Mrs Sally Oppenheim: Will my hon. Friend recognise that any benefits bestowed on the housewife by the last Government were purely negative, and will he give an asurance that this Government will bestow positive benefits on the housewife?

Oral Answers to Questions — Social Services: Pensioners (Earnings Rule) (20 Gor 1970)

Mrs Sally Oppenheim: asked the Secretary of State for Social Services when he proposes to ease the earnings rule for retirement pensioners.

Oral Answers to Questions — Social Services: Pensioners (Earnings Rule) (20 Gor 1970)

Mrs Sally Oppenheim: I thank my hon. Friend for that reply. Will he confirm, in view of the Answer given to the hon. Member for Somerset, North (Mr. Dean) on 12th February, 1970, that a retirement pension is a right for which the recipient and his employer have largely paid and should not, therefore, be subject to any means test such as the earnings rule represents?


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.