Canlyniadau 21–40 o 157 ar gyfer speaker:Mr Anthony Bourne-Arton

Railway Workshops (26 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: I am not allowed to speak again without leave of the House, and no doubt the hon. Member's hon. Friends will be relieved to hear that I am not seeking it. I have already spoken on the Motion for the Adjournment.

Railway Workshops (26 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: They can draw their own conclusions from the terms of my Motion, which is quite clear.

Orders of the Day — Resale Prices Bill: Resale Prices Bill (25 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: Surely that can apply only to a dealer who has cut the price of those goods.

Orders of the Day — Resale Prices Bill: Resale Prices Bill (25 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: I do not understand why my hon. Friend should assume that the Bill prevents his imaginary company from changing its sales policy and going over to a limited franchise. The Clause provides that a manufacturer must not refrain from supplying on the ground that a dealer has cut prices. This would not be the ground for the board of directors about which my hon. Friend has spoken reaching that...

Orders of the Day — Resale Prices Bill: Resale Prices Bill (25 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: Precisely. As a result of price cutting a new situation has arisen, and the company decides to change its policy. This is not discrimination directly against a price cutter. It is a change of commercial policy resulting from a new situation.

Orders of the Day — Resale Prices Bill: Resale Prices Bill (25 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: indicated dissent.

Orders of the Day — Resale Prices Bill: Resale Prices Bill (25 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: No. This is the point. A supplier is not obliged to supply anybody who has a criminal record if he thinks that is a good reason for withholding the supply.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: Would not the hon. Gentleman agree that this survey gave way to the surveys for Scotland and the North-East which took priority and were published first?

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: I really think that when the hon. Gentleman has had more time than he or I have had to read this document thoroughly he will find that it is not a document, as the North-East and Scottish ones were, for expanding and attracting industry, but proposals for making people already in this area more comfortable and so for the region to work more efficiently for the people who will inevitably be...

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: It was not an electorate pledge.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: It will be within the hon. Gentleman's knowledge that the new employment created by a succession the Government measures has done two things: it has provided employment for those declared redundant at the railway workshops, and it has provided employment for those declared redundant because of modernisation in existing firms. This new employment is being created not only by incoming firms,...

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: The hon. Gentleman mentioned my constituency.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: The hon. Gentleman mentioned my constituency, and I am entitled to put him right on his facts.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: Other measures have been taken by the Government to deal with the situation.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: What I then said would happen has happened.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: I have not; nor shall I.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: I am greatly encouraged by the hon. Gentleman's speech.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: We have not had any cuts.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: The hon. Gentleman is talking about my constituency.

Orders of the Day — Local Unemployment (19 Maw 1964)

Mr Anthony Bourne-Arton: The hon. Gentleman said that we had had cuts.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.