Canlyniadau 9861–9870 o 9870 ar gyfer speaker:Cathy Jamieson

Scottish Parliament written answers — Children: Children (16 Aws 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Scottish Executive whether it proposes to issue guidance to local authorities regarding charging policies for the provision of non-residential respite services for children with special needs.

Scottish Parliament written answers — Education: Education (16 Aws 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Scottish Executive whether it proposes to expand development education as part of the curriculum in Scottish schools.

Scottish Parliament written answers — Catering: Catering (16 Aws 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Presiding Officer whether the Scottish Parliamentary Corporate Body will act to ensure that "Fair Trade" goods are available in the Parliament’s catering outlets.

Scottish Parliament written answers — Staff: Staff (16 Aws 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Presiding Officer whether the Scottish Parliamentary Corporate Body will investigate the possibility of establishing a credit union for members and staff of the Scottish Parliament.

Scottish Parliament written answers — Young People: Young People ( 5 Gor 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Presiding Officer what measures it proposes to ensure that the interests and views of children and young people are taken into account in the work of the Parliament’s Committees.

Senedd yr Alban: Question Time — Scottish Executive: After-school Clubs ( 2 Gor 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Scottish Executive whether it will make a statement on the provision of after-school clubs in Scotland. (S1O-127)

Senedd yr Alban: Question Time — Scottish Executive: After-school Clubs ( 2 Gor 1999)

Cathy Jamieson: That is a very helpful answer. Is the minister aware of the special circumstances of rural communities in Scotland, particularly in areas such as Carrick, Cumnock and Doon Valley? Will he consider visiting some of the successful projects in that area and consulting people who want to set up similar projects?

Senedd yr Alban: Scottish Executive: Children and Young People (17 Meh 1999)

Cathy Jamieson: To ask the Scottish Executive what measures it proposes to ensure that the interests and views of children and young people are taken into account in future legislation. (S1O-17)

Senedd yr Alban: Scottish Executive: Children and Young People (17 Meh 1999)

Cathy Jamieson: Thank you for that helpful answer. Is the minister aware of the recent case in south Ayrshire, in which a sheriff felt that the provisions of the Children (Scotland) Act 1995 did not give him powers to stop a convicted sex offender, on his release from prison, returning to live in close proximity to his young victim? If he is aware of that case, will he comment on how legislation could be...

Senedd yr Alban: Allowances ( 8 Meh 1999)

Cathy Jamieson: Like many members who have spoken, I do not take great pleasure in the fact that my first speech should be in this debate. I stand here with some humility, recognising the responsibilities that have been put on me as a constituency MSP to represent the people of Carrick, Cumnock and Doon Valley, who showed their confidence in me by voting for me. I also have some humility because I...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.