Canlyniadau 1361–1372 o 1372 ar gyfer speaker:Dai Davies

Written Answers — Trade and Industry: Energy Review (18 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Trade and Industry which external consultants were contracted to process submissions to the energy review; what criteria were adopted in choosing the consultants; whether the contract was subject to competitive tender; what the total value was of each contract; what responsibility each consultant was given; and what the length was of each contract.

Written Answers — Trade and Industry: Nuclear Energy (18 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Trade and Industry whether it is his policy to replace those nuclear stations that he identifies in the Energy Review as coming to the end of their operational lives.

Written Answers — Trade and Industry: Welsh Energy Policy (18 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Trade and Industry which aspects of energy policy in Wales are (a) devolved to the Welsh Assembly Government and (b) reserved matters for the United Kingdom Government.

Written Answers — Environment Food and Rural Affairs: Radioactive Waste (17 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs if he will place in the Library a copy of the letter sent on 16 June 2006 to the Secretary of State for Trade and Industry on the future of Nirex and policy on the management of radioactive waste.

Written Answers — Trade and Industry: Energy (17 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Trade and Industry from which (a) ministerial colleagues, (b) hon. Members and (c) members of the House of Lords he received a submission to the Energy Review; and what criteria were adopted in deciding which of these submissions were posted on the Energy Review pages of his departmental web site.

Written Answers — Trade and Industry: Television Licences (17 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Trade and Industry what assessment he has made of the effects on pensioners of the discontinuation of the sale of television licences in post offices.

Written Answers — Wales: Sustainable Development (13 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Wales what assessment he has made of the relevance to sustainable energy in Wales of the latest report of the Sustainable Development Commission, From "Pioneer to Delivery".

Written Answers — Education and Skills: 2012 Olympics (13 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Education and Skills pursuant to the answer of 12 December 2005, Official Report, column 1687 to the then hon. Member for Blaenau Gwent, on the 2012 Olympics, whether he plans to locate a branch of the National Skills Academy working on skills development for the 2012 Olympics in (a) Wales and (b) Blaenau Gwent.

Written Answers — Home Department: Police (13 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for the Home Department what plans he has to increase the number of community-based police with full enforcement powers in Wales.

Written Answers — Transport: London-Swansea Rail Line (11 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Transport what assessment he has made of the merits of linking the main London-Swansea rail line to a rail link to Ebbw Vale.

Written Answers — Culture Media and Sport: Youth School Games (10 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Culture, Media and Sport what consideration she has given to including Blaenau Gwent in forward planning for the schools Olympics.

Written Answers — Wales: Police Houses (10 Gor 2006)

Dai Davies: To ask the Secretary of State for Wales what discussions he has had with the Home Secretary on the merits of the reintroduction of police houses on housing estates in Wales.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.