Canlyniadau 6721–6724 o 6724 ar gyfer speaker:Dame Cheryl Gillan

Oral Answers to Questions — Health: Immunisation (14 Gor 1992)

Dame Cheryl Gillan: Does my right hon. Friend agree that the GP contract which the Labour party opposed has been remarkably successful in improving the rate of child immunisation?

Oral Answers to Questions — SOCIAL SECURITY Appeals: Disabled People ( 6 Gor 1992)

Dame Cheryl Gillan: To ask the Secretary of State for Social Security if he will make a statement about the impact of recent technological developments on disabled people.

Oral Answers to Questions — SOCIAL SECURITY Appeals: Disabled People ( 6 Gor 1992)

Dame Cheryl Gillan: Will my right hon. Friend take this opportunity to welcome typetalk, the joint venture between British Telecom and the Royal National Institute for the Deaf that enables deaf people to talk to each other and to hearing people on the telephone? Will he confirm that the Department provides funds to the institute and supports projects such as typetalk?

Bill Presented: Earth Summit (25 Meh 1992)

Dame Cheryl Gillan: I wish at the outset to congratulate my hon. Friend the Member for Blackpool, North (Mr. Elletson) on the strength of his excellent speech. I shall certainly be re-examining my holiday arrangements for this year. As this is the first time I have addressed the House, I hope that hon. Members will bear with me while I pay tribute to my eminent predecessor and to my constituency. Sir Ian...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.