Pob 3 canlyniadau ar gyfer speaker:Lord Banner

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Bovine Tuberculosis: Disease Control (10 Mai 2024)

Lord Banner: To ask His Majesty's Government what record they have of the annual financial cost of the badger culls in England over the past five years, and when a written value for money analysis of that cost was last undertaken.

National Networks National Policy Statement - Motion to Regret ( 8 Mai 2024)

Lord Banner: My Lords, I have two interests to declare. First, I am a practising Silk. At the planning and environment Bar, I act for a range of parties affected by national policy statements. Secondly, in February this year, I was appointed by the Prime Minister to undertake a review of the processes relating to legal challenges to development consent orders for nationally significant infrastructure...

Impact of Environmental Regulations on Development (Built Environment Committee Report) - Motion to Take Note (19 Ebr 2024)

Lord Banner: My Lords, I am humbled to speak for the first time in the House today. I thank all the wonderful staff and noble friends who have, in time-honoured fashion, facilitated the process of settling me in. I want to mention in particular the doorkeepers for all the assistance they have given me so far, as well as my noble friends Lord Blencathra and Lord Wolfson of Tredegar for supporting me at my...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.