Pob 3 canlyniadau ar gyfer speaker:Lord Elliott of Mickle Fell

Skills: Importance for the UK Economy and Quality of Life - Motion to Take Note ( 9 Mai 2024)

Lord Elliott of Mickle Fell: My Lords, I stand here today deeply honoured to be a Member of your Lordships’ House and proud to be sitting alongside my first boss, my noble friend Lord Kirkhope, who gave me my first tour of this place in 1996, when he was the Member for Leeds North East in the other place. Looking around this historic Chamber, I recall him proudly telling me how it was built using limestone from...

Written Answers — Cabinet Office: Occupations (12 Ebr 2024)

Lord Elliott of Mickle Fell: To ask His Majesty's Government when the Office for National Statistics plans to begin publishing data classifying jobs in the labour market based on the new six-digit Extended Standard Occupational Classification 2020 framework rather than the current four-digit Standard Occupational Classification 2020 framework.

Written Answers — Department for Education: GCE A-level ( 8 Ebr 2024)

Lord Elliott of Mickle Fell: To ask His Majesty's Government what are the latest available data on the number and percentage of students who left school after their A-levels to go into work; and what percentage of them received (1) 100 UCAS points or above in their A-levels, and (2) 150 UCAS points or above in their A-levels.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.