Canlyniadau 1–20 o 11000 ar gyfer speaker:David Rees

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

David Rees: Diolch, bawb. Daw hynny â thrafodion heddiw i ben.

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

David Rees: A galwaf ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa'r Cabinet i ymateb i'r ddadl. Rebecca Evans.

7. Cwestiynau Amserol: Tata Steel (10 Gor 2024)

David Rees: Can I thank the Member for bringing this question forward? It's important we look at where the future lies with Tata. Last Thursday, election day, No. 5 was shut down. On the same day, the people of Port Talbot and the wider region voted for hope and optimism by putting a Labour Government into place. Now, it is important that we, therefore, support that hope and optimism, because, without...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

David Rees: Galwaf nawr ar Peter Fox i gynnig gwelliant 2, a gyflwynwyd yn enw Darren Millar.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

David Rees: Rwyf wedi dethol y ddau welliant i'r cynnig. Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliant 2 ei ddad-ddethol. Galwaf ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet i gynnig yn ffurfiol welliant 1.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

David Rees: Eitem 6 heddiw yw dadl Plaid Cymru: cyllid a phwerau datganoledig. A galwaf ar Rhun ap Iorwerth i wneud y cynnig.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

David Rees: Y cwestiwn yw: a ddylid nodi adroddiad y pwyllgor? Oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes, felly derbynnir y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36. 

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

David Rees: Galwaf ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol, Lesley Griffiths.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

David Rees: The Member's recollection of the professional game going into the world cup in 1999, and my recollection of going professional was going to rugby league in those days. Hefin David.

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

David Rees: Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, derbynnir y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36. 

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

David Rees: Eitem 5 heddiw yw dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad'. A galwaf ar Gadeirydd y pwyllgor i wneud y cynnig—Delyth Jewell. 

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

David Rees: Eitem 4 yw'r cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar gynllun ieithoedd swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24. Galwaf ar Adam Price i wneud y cynnig.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Eco-Sgolion (10 Gor 2024)

David Rees: Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet.

3. Datganiadau 90 Eiliad (10 Gor 2024)

David Rees: Eitem 3 yw'r datganiadau 90 eiliad. Dim ond un sydd heddiw, a hwnnw gan Cefin Campbell.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cymorth Iechyd Meddwl mewn Ysgolion (10 Gor 2024)

David Rees: Ac yn olaf, cwestiwn 9, Joyce Watson. 

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

David Rees: A daw hynny â ni—

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

David Rees: Gwelliant 27, Peter.

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

David Rees: Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn gwelliant 27? A oes unrhyw wrthwynebiad? [Gwrthwynebiad.] Oes, felly symudwn i bleidlais. Gwelliant 27. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 24, neb yn ymatal, 25 yn erbyn. Felly, mae gwelliant 27 wedi ei wrthod.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.