Pob 4 canlyniadau ar gyfer speaker:Lord Ashcombe

Offshore Petroleum Licensing Bill - Second Reading (26 Maw 2024)

Lord Ashcombe: My Lords, it is a pleasure to be able to follow the noble Baroness. I declare my interest as an insurance broker for the energy sector, but I work with companies from America rather than the UK. I believe that the Bill brings only benefits to the United Kingdom in energy security, assisting the climate goals to which we are committed and, importantly, supporting the economy in many parts of...

Trade (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Bill [HL] - Second Reading (21 Tach 2023)

Lord Ashcombe: My Lords, I am very grateful to be able to speak in the gap. The UK’s accession to the CPTPP is a golden opportunity to usher in a new era of trade relations in some of the world’s more dynamic and fast-growing economies. This Bill is to be welcomed. I will focus on the specialty insurance sector, and I refer to my interest as an employee of Marsh, as stated in the register. Without...

Financial Services and Markets Bill - Report (2nd Day): Amendment 11 ( 8 Meh 2023)

Lord Ashcombe: My Lords, I remind the House of my interest as an employee of Marsh Ltd, the insurance broker. I offer my support to the amendments in this group, so thoughtfully proposed by my noble friend Lord Holmes of Richmond. My noble friend the Minister has indeed made improvements since Grand Committee, and for that I thank her, but I wonder whether the Government have gone quite far enough. I...

Financial Services and Markets Bill - Second Reading (10 Ion 2023)

Lord Ashcombe: My Lords, it is a great honour to speak to you today for the first time, concerning the Financial Services and Markets Bill being introduced by the Minister, my noble friend Lady Penn. Before continuing I must declare my interest as an employee of Marsh Limited, the insurance broker. I would like to take a moment to thank the many who have shown me huge kindness on my arrival in the House...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.