Canlyniadau 1–20 o 2551 ar gyfer speaker:Julia Lopez

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: VisitBritain: Termination of Employment (24 Mai 2024)

Julia Lopez: DCMS does not hold this data centrally.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Theatres Trust: Termination of Employment (24 Mai 2024)

Julia Lopez: DCMS does not hold this data centrally.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: BBC: Termination of Employment (24 Mai 2024)

Julia Lopez: DCMS does not hold this data centrally.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Broadcasting: Elections (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Department for Culture, Media and Sport: Redundancy Pay (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Black Lives Matter (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Television: Local Broadcasting (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Television: Local Broadcasting (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Broadcasting: Political Impartiality (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Department for Culture, Media and Sport: Equality (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Tickets: Touting (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Music: Artificial Intelligence (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Historic Buildings: VAT (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Culture, Media and Sport: Arts: Finance (24 Mai 2024)

Julia Lopez: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.