Canlyniadau 1–20 o 4894 ar gyfer speaker:James Cartlidge

Written Answers — Ministry of Defence: Clyde Naval Base (24 Mai 2024)

James Cartlidge: These figures are reported annually and are accurate as of 01 January 2024. Figures have been rounded to the nearest 10 to prevent inadvertent disclosure, and numbers ending in "5" have been rounded to the nearest 20 to prevent systematic bias. University Royal Navy Units (URNU) members, both Training Officers and the Officer Cadets, are all civilians with a status akin to Cadet Force Adult...

Written Answers — Ministry of Defence: Military Aircraft: Helicopters (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Military Aircraft: Helicopters (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Military Aircraft: Helicopters (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Military Aircraft: Helicopters (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Housing (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Uniforms (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Uniforms (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Uniforms (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Uniforms (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Uniforms (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Defence Business Services: Contracts (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Defence Business Services: Contracts (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the right hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Ministry of Defence: Procurement (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Rosyth Dockyard: Nuclear Submarines (24 Mai 2024)

James Cartlidge: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Ministry of Defence: Ministry of Defence: Written Questions (24 Mai 2024)

James Cartlidge: I responded to the right hon. Member on 24 May 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Ministry of Defence: Written Questions (24 Mai 2024)

James Cartlidge: I responded to the right hon. Member on 24 May 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Armed Forces: Housing (24 Mai 2024)

James Cartlidge: Data on the number of Notices to Quit (NTQs) issued to Service personnel and their families in Service Family Accommodation (SFA) properties in the UK is available from April 2022; the implementation date of the current service contract: Year No of NTQs issued to Service Personnel April 2022 – end December 2022 Nil January 2023 – December 2023 159 January 2024 – March...

Written Answers — Ministry of Defence: HMS Westminster: Repairs and Maintenance (24 Mai 2024)

James Cartlidge: As I advised on 15 January 2024 when I answered Question 8349 to the right hon. Member for Rayleigh and Wickford (Mr Francois), in the financial year 2023-24, £100 million has been allocated for Type 23 refits and of this sum about £50 million has been expended. Of this, £8 million was spent on upkeep and maintenance of HMS Westminster.

Written Answers — Ministry of Defence: RFA Argus: Decommissioning (24 Mai 2024)

James Cartlidge: The Secretary of State confirmed in his speech to the First Sea Lord’s Sea Power Conference on 14 May 2024 that up to six Multi Role Support Ships will replace our current amphibious fleet, including the Bay Class Landing Ship Dock (Auxiliaries) and RFA Argus. The Multi Role Support Ship will come into service from the early 2030s. To avoid compromising operational security, the Ministry...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.