Canlyniadau 1–20 o 10990 ar gyfer speaker:Baroness Williams of Trafford

Electricity: Cost-competitiveness - Question (16 Mai 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, shall we hear from the noble Lord, Lord Fox, and then the noble Baroness, Lady Fox?

Arrangement of Business - Announcement (15 Mai 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, before we start today’s Urgent Question, I thought it might assist the House to follow up from proceedings on yesterday’s Urgent Question and to clarify the procedure. As noble Lords will know, Urgent Questions are not dissimilar from Oral Questions, in that both the Questions are put to the Minister, and the Minister’s Answer should be direct, short and with no long speeches....

UNRWA - Question (15 Mai 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, we will hear from the non-affiliated Bench, followed by the noble Baroness, Lady Helic.

Arrangement of Business - Announcement (22 Ebr 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, it may be helpful for me to explain to the House how we expect business to run today. As noble Lords will know, we are expecting a further message from the Commons on the safety of Rwanda Bill this afternoon. We will interrupt business before the House to consider that message. Before setting out the process for today, I acknowledge the frustration that noble Lords have felt—I...

Arrangement of Business - Announcement (17 Ebr 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, it might assist the House if I set out the arrangements for business today. The safety of Rwanda Bill will arrive from the Commons this afternoon. Once the Bill reaches this House, noble Lords have an hour to table amendments or Motions. We will announce the precise deadline on the annunciator. After the deadline, as noble Lords will be aware, at least an hour is needed to ensure...

Farmers: Flooding Compensation - Question (16 Ebr 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, shall we hear from the Labour Front Bench and then my noble friend?

Economic Growth (Regulatory Functions) (Amendment) Order 2024 - Motion to Approve: Amendment to the Motion (15 Ebr 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, before we begin, it might be helpful for the House to know that the usual channels have extended the Back-Bench speaking time to 30 minutes.

Regional Arts Facilities - Question (27 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, we have a bit of an impasse. Could we hear from the Conservative Benches and then the Labour Benches?

Train Operating Company Contracts - Question (25 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, we will hear from the Liberal Democrats and then the Conservative Benches.

Gaza: Humanitarian Aid - Question (12 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, can we hear from the Cross Benches and then the Conservative Benches?

Gaza: Humanitarian Aid - Question (12 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, can we hear from the Cross Benches and then the Conservative Benches?

Forest Risk Commodity Regulations - Question (12 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, it is the turn of the Liberal Democrat Benches.

Brexit: Benefits to Economy and Society - Question ( 6 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, we will hear from the Cross Benches, then the Labour Benches.

Arrangement of Business - Announcement ( 5 Maw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, before we start this debate on foreign affairs, it might be helpful if I briefly remind all noble Lords that the advisory speaking time for Back-Benchers is five minutes. It is obviously advisory, but it was set with the intention of ensuring that as much time as possible for individual contributions was available, while enabling the House to rise at a reasonable time. We have 65...

Employment of People with Criminal Convictions - Question (26 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, it is the turn of the Green Benches. If everyone is quick, we can then hear from my noble friend Lord Polak.

Hate Crimes - Question (21 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, it is the turn of the noble Baroness, Lady Fox.

Children in Gaza - Question (13 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, there is plenty of time. We will hear from the noble Lord, Lord Purvis of Tweed, followed by the noble Lord, Lord Green.

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill - Committee (1st Day): Amendment 4 (12 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: The noble Baroness, Lady Lister, is about to stand up to intervene. I am aware she has not been here for the whole of this debate.

Gaza: Humanitarian Situation - Question for Short Debate ( 8 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: My Lords, we are about to go into a Question for Short Debate with 27 speakers, which means a necessary time limit of one minute for Back-Bench contributions to ensure that there is enough time for the Minister to respond to the very important points that will no doubt be raised. I am acutely aware of the importance of this topic and I well understand the interest from noble Lords across the...

Post Office Appointments: Ministerial Responsibility - Question ( 7 Chw 2024)

Baroness Williams of Trafford: Order. It is the turn of the Cross Benches.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.