Pob 9 canlyniadau ar gyfer speaker:Lord Verjee

Written Answers — House of Lords: Prisons: Employment (16 Hyd 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government what future plans they have to support prison initiatives such as The Clink restaurants that provide a programme to increase the qualifications and communication skills of prisoners when working with members of the public.

Written Answers — House of Lords: Developing Countries: Education (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government, following the publication of the Ministry of Defence's Global Strategic Trends out to 2045, what consideration they have given to educational inequalities in the developing world; and how the United Kingdom can aid the closing of gender gaps in educational access and attainment.

Written Answers — House of Lords: Spinal Injuries (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government what is the total bed capacity of the United Kingdom's spinal injury units; and how that figure compares to the current level of acute and long-term readmissions.

Written Answers — House of Lords: Uganda (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government what diplomatic initiatives they have undertaken following the passing of anti-homosexual legislation in Uganda; and to what extent are they supporting British non-governmental organisations in working towards a future of equality within the country.

Written Answers — House of Lords: Affordable Housing: Greater London (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government to what extent they are supporting the Greater London Authority in providing affordable accommodation for young professionals within the capital.

Written Answers — House of Lords: Politics and Government: Females (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government, following the publication of the Ministry of Defence’s Global Strategic Trends out to 2045, what consideration they have given to its assessment that women at the highest levels of politics are likely to continue to be predominantly drawn from elite societal groups.

Written Answers — House of Lords: Parliament: Work Experience (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government how they intend further to support young people from low-income families in accessing government internship and work experience opportunities within the Palace of Westminster.

Written Answers — House of Lords: Parliament: Work Experience (26 Med 2014)

Lord Verjee: To ask Her Majesty’s Government what discussions they have had with the administrations of the House of Commons and House of Lords about supporting young people from low-income families in accessing internship and work experience opportunities within the Palace of Westminster.

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria — Question for Short Debate (12 Rha 2013)

Lord Verjee: My Lords, it is with a very full set of emotions that I stand before noble Lords this afternoon to make my maiden speech in the House. These emotions are hard to describe but they include great trepidation, great gratitude and great humility. I will deal with the easy one first: great trepidation as I stand before this august House, full of its long history, tradition and the wisdom of all...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.