Canlyniadau 1–20 o 529 ar gyfer speaker:Mr Charles Grey

Business of the House: Northern Economic Planning Region ( 1 Rha 1969)

Mr Charles Grey: I have every intention of respecting your wishes, Mr. Speaker, by being as brief as possible. I have only two particular issues to raise. First, I should like to pay tribute to my hon. Friend the Member for Consett (Mr. David Watkins), who so ably moved his Motion. Like my hon. Friend, I, too, wish to pay tribute to the Government, despite what has been said from the other side of the House,...

Orders of the Day — Iron and Steel Bill ( 8 Mai 1969)

Mr Charles Grey: rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — PARLIAMENT (No. 2) BILL: Voting Rights of Ministers and Other Officers (14 Ebr 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — PARLIAMENT (No. 2) BILL: Voting Rights of Ministers and Other Officers ( 2 Ebr 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — Defence (Army) Estimates, 1969–70, Vote A (12 Maw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household)rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — Children and Young Persons Bill (11 Maw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — Defence (Navy) Estimates, 1969–70, Vote A (10 Maw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer to Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Earnings-Related Social Security ( 6 Maw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move. That the Question be now put.

Orders of the Day — Defence ( 5 Maw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — Development of Tourism Bill (27 Chw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put, but Mr. SPEAKER withheld his assent and declined then to put that Question.

Orders of the Day — Development of Tourism Bill (27 Chw 1969)

Mr Charles Grey: Mr. Grey rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Orders of the Day — Commonwealth Immigrants Bill (27 Chw 1968)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household)rose in his place and claimed to move,That the Question be now put.

Industrial Expansion Bill ( 1 Chw 1968)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Treasurer of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Procedure: Standing Order No. 40 (Committal of Bills) ( 6 Rha 1967)

Mr Charles Grey: There was one occasion.

Orders of the Day — Companies Bill (21 Chw 1966)

Mr Charles Grey: Mr. Charles Grey (Comptroller of Her Majesty's Household) rose in his place and claimed to move, That the Question be now put.

Clause 8. — (Grants and Loans.) (17 Meh 1965)

Mr Charles Grey: Hurry up.

Orders of the Day — Aero-Space Industries ( 9 Chw 1965)

Mr Charles Grey: I beg to ask leave to withdraw the Motion.

Oral Answers to Questions — National Finance: Royal Mint ( 5 Mai 1964)

Mr Charles Grey: asked the Secretary to the Treasury if he has reached a decision regarding the siting of additional premises for the Royal Mint; and if he will make a statement.

Oral Answers to Questions — National Finance: Royal Mint ( 5 Mai 1964)

Mr Charles Grey: Is the right hon. Gentleman aware that the Secretary of State for Scotland seems to have more information than he has, and has already indicated that there is a possible chance that the Royal Mint will go to Scotland? If there is to be a transfer, will the North-East——

Oral Answers to Questions — National Finance: Royal Mint ( 5 Mai 1964)

Mr Charles Grey: —be given a chance, and if it is, will the right hon. Gentleman give a guarantee that there will be no funny business such as there was over the removal of the Post Office Savings Bank?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.