Pob 3 canlyniadau ar gyfer speaker:Mr William Reynolds

Oral Answers to Questions — Government Departments.: Electoral Register. (26 Gor 1923)

Mr William Reynolds: 30. asked the Home Secretary whether, in view of the fact that no local elections are fought on the spring register and General Elections have lately been fought on the autumn register, he will consider the advisability of reverting to the old system of the preparation and publication of one register of voters each year instead of two, especially as this would mean a saving of approximately...

Oral Answers to Questions — Ireland.: Confiscated British Property. ( 7 Mai 1923)

Mr William Reynolds: 36. asked the Under-Secretary of State for Foreign Affairs whether he is aware that the continued existence in England of the Soviet Trade Delegation prevents the return to British nationals of large properties that have been forcibly confiscated; and what action does he propose to take?

Oral Answers to Questions — Ireland.: Confiscated British Property. ( 7 Mai 1923)

Mr William Reynolds: 37. asked the Under-Secretary of State for Foreign Affairs whether he is aware that the moneys received by the Soviet Government as the result of sales to British companies of the confiscated property of British nationals is employed mainly in the purchase of material in other countries, and large sums of British money diverted from British industry to foreign countries with a resultant...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.