Pob 5 canlyniadau ar gyfer speaker:Vice-Admiral Gordon Campbell

Orders of the Day — CONSOLIDATED FUND (No. 2) BILL. (26 Maw 1935)

Vice-Admiral Gordon Campbell: I should like to make one or two remarks on the very important subject which the House has been discussing. It so happens that during my service in the Navy I spent two years in command of the very type of ship that is being discussed to-night, the ordinary tramp steamer, and I spent two winters in the Atlantic ocean similar to the winter which has been experienced during last year. On one...

Indian Constitutional Reform. (10 Ebr 1933)

Vice-Admiral Gordon Campbell: Twenty years ago, when a young lieutenant, I received the First Lord on board; the band played "Rule Britannia," but I did not then ever expect to see the day when I should disagree with the right hon. Member for Epping (Mr. Churchill). I am one of those Members of the House who has not yet opened his mouth on the subject of India, and I had not intended to do so now except for the fact that...

Indian Constitutional Reform. (10 Ebr 1933)

Vice-Admiral Gordon Campbell: A vote was taken in this House on that occasion and a large majority supported the Government. Hon. Members knew perfectly well that as a result a White Paper would be forthcoming. Quite recently we again supported the Government in setting up this Joint Select Committee, and I do not think that we are doing a great service in trying to insinuate that the committee is not impartial. The hon....

Orders of the Day — Supply. (16 Maw 1933)

Vice-Admiral Gordon Campbell: I wish to offer my humble congratulations to the First Lord of the Admiralty upon the introduction of the Naval Estimates and upon his explanation of them. I do not think he need have any fear that the House will hesitate to vote money for anything which is required for the naval defence of this country providing hon. Members are assured that full economies have been made in every possible...

Oral Answers to Questions — Royal Navy.: Promotion. (22 Meh 1932)

Vice-Admiral Gordon Campbell: In order to facilitate the promotion of these young and promising officers, will the Admiralty reduce the length of time that senior officers can remain on the active list unemployed?


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.