Canlyniadau 1–20 o 692 ar gyfer speaker:Mr Edward Marjoribanks

Oral Answers to Questions — Irish Free State (Land Purchase Annuities). (22 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: 51. asked the Chancellor of the Exchequer if he will state the total capitalised value of the land annuities payable by the Irish Free State to the Exchequer of Great Britain, and the term of years during which such payments still remain to be paid?

Oral Answers to Questions — Irish Free State (Land Purchase Annuities). (22 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: 52. asked the Chancellor of the Exchequer when the next payment of the land annuities payable by the Irish Free State to the Exchequer of Great Britain falls due?

Oral Answers to Questions — Irish Free State (Land Purchase Annuities). (22 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Will the right hon. Gentleman make it clear while there is yet time that the policy announced by the President of the Irish Executive is a repudiation of the most flagrant kind and is not a matter for litigation?

Oral Answers to Questions — Imperial Economic Conference. (15 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Do I understand the right hon. Gentleman to say that the composition has not been considered, or that it has not been decided?

Oral Answers to Questions — Agriculture.: Wheat Bill. (10 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: May I ask what is the price of the Russian wheat which comes here?

Oral Answers to Questions — India (North-West Frontier Operations). (10 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Is there any method by which we can get the President of the Board of Trade and the Attorney-General to be present to answer their questions?

Oral Answers to Questions — Transport.: Road Service Licences. ( 9 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Does the Minister hear any of these appeals himself or does he discharge the duty through a deputy?

Oral Answers to Questions — Transport.: Road Service Licences. ( 9 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Is not the whole tendency of the administration of the Act to drive out the small owner?

Oral Answers to Questions — India.: Situation. ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Does the statement include any reference to the decision of the Princes in regard to the Federation of India?

Oral Answers to Questions — India.: Situation. ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Is not that the most important thing which has occurred in India during the last two or three months?

Oral Answers to Questions — India.: Provincial and Federal Legislatures. ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Has not the situation altered in regard to the decision of the Princes?

Oral Answers to Questions — India.: Provincial and Federal Legislatures. ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: May I enlighten the right hon. Gentleman? I refer to the Princes' decision with regard to the declaration of rights in the proposed Constitution.

Oral Answers to Questions — Carnarvon Castle (National Flag). ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Will the right hon. Gentleman use his influence to get the Welsh people to wear a leek as well as a rose on St. David's Day?

Oral Answers to Questions — Borstal Inmates (Release). ( 7 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Does the right hon. Gentleman mean to say that no element of compassion enters into the consideration of these releases?

Oral Answers to Questions — Irish Free State. ( 1 Maw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Is the right hon. Gentleman aware that Mr. de Valera holds entirely different views with regard to the Treaty and the Statute of Westminster from those of Mr. Cosgrave, on which the Statute of Westminster was forced down the throat of this House?

Oral Answers to Questions — Carnarvon Castle (Welsh Flag). (29 Chw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Have they been consulted?

Orders of the Day — Supply.: Civil Estimates and Estimates for, Revenue Departments, 1932 (Vote on Account). (29 Chw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: Does the hon. Member recall that under his Government the messages of the "Morning Post" correspondent were censored?

Orders of the Day — Supply.: Civil Estimates and Estimates for, Revenue Departments, 1932 (Vote on Account). (29 Chw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: They were, under your Government.

Orders of the Day — Supply.: Civil Estimates and Estimates for, Revenue Departments, 1932 (Vote on Account). (29 Chw 1932)

Mr Edward Marjoribanks: The story is inaccurate from beginning to end.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.