Canlyniadau 1–20 o 15784 ar gyfer speaker:Lieut-General Edward Fitzroy

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I have carefully considered all the Amendments. I came to the conclusion that all the questions which they raised can be raised equally well in the general discussion of the Report, so that I have come to the conclusion very definitely that I do not propose to select any of the Amendments.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: Perhaps it will mean a little more when the right hon. Gentleman has finished with it.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: We will see how we get on.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I am afraid I do not take that newspaper in.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I have said that we should have to see how we get on in the Debate.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: That is not a matter for me.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: If the rule in practice were disregarded, I should take notice of it.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: The hon. Member will find, and I expect he has found, that there is equal treatment of all Members of the House.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: It was someone sitting on the hon. Member's side of the House who objected, not the hon. Gentleman.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: The right hon. Gentleman must be allowed to go on with his speech.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I must remind the hon. Member that he has already spoken in the Debate for 33 minutes.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: Has the hon. Member thought what would happen if everybody asserted that right?

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I think I should be wrong if I were to do anything of the kind. Only a mere fraction of the number of Members who wish to take part in this general Debate have been or will be able to speak at all, and if I were to accept an Amendment on the Paper, that would confine the Debate to what is in the Amendment. I have done my best to consider the matter. As regards the first four Amendments on the...

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I thought the hon. Member was discussing a point of Order.

Social Insurance and Allied Services (16 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: I still think that my original idea of not taking an Amendment is much the fairest way, but I did say that I would consider later how we got on. We have another two days to see how we get on. If I saw that the House was inclined to take the view that the hon. Member has, I would consider it.

Oral Answers to Questions — India: Prisoners and Detainees (11 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: rose—

Oral Answers to Questions — Dog Race Tracks (11 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: rose—

Oral Answers to Questions — Royal Air Force: Prince Alexander of Yugoslavia (10 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: rose—

Oral Answers to Questions — Royal Navy: Submarine Warfare (Information) (10 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: rose—

Oral Answers to Questions — Catering Wages Bill (10 Chw 1943)

Lieut-General Edward Fitzroy: rose—


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.