Pob 5 canlyniadau ar gyfer speaker:Viscount Borodale

Orders of the Day — Finance Bill. ( 9 Mai 1932)

Viscount Borodale: in rising to speak for the first time, I must confess to a certain feeling of diffidence, particularly as this is so important an occasion as a Debate on the Finance Bill, but I am encouraged by remembering the consideration which has been extended by the House to those who, in the past, have found themselves in my position. I do not wish to follow into the realms of high finance to which the...

Oral Answers to Questions — British Army.: Illness (Notification to Next of Kin). ( 8 Rha 1931)

Viscount Borodale: 2. asked the Financial Secretary to the War Office whether, in view of the case of Trooper Brown, 12th Lancers, which was brought to his notice on 23rd November, he will issue instructions that the initial telegram informing the next of kin of a man who is dangerously ill shall contain information of the nature of the man's illness or injuries?

Oral Answers to Questions — Statute of Westminster. ( 7 Rha 1931)

Viscount Borodale: 72. asked the Secretary of State for Dominion Affairs whether he can indicate the attitude of New Zealand to the Statute of Westminster?

Oral Answers to Questions — Housing.: Tenement House, Camberwell (Rates). (19 Tach 1931)

Viscount Borodale: 60. asked the Minister of Health whether, in view of the hardship imposed upon the tenants of the London County Council at the Wakefield and Primrose tenement houses by the method by which the payment of rates is enforced, a protest against which led to disturbance on 12th November, he will inquire whether some preferable system could be adopted?

Oral Answers to Questions — Housing.: Tenement House, Camberwell (Rates). (19 Tach 1931)

Viscount Borodale: Is the right hon. Gentleman aware that a meeting took place this morning between representatives of the London County Council and the Camberwell Borough Council, and that no arrangement was come to; and can he inquire into it and see that there is some agreement between these bodies so as to remove an undoubted cause of hardship on the tenants of these houses?


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.