Canlyniadau 1–20 o 3282 ar gyfer speaker:Francie Molloy

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Health, Social Services and Public Safety (19 Maw 2013)

Francie Molloy: 1. asked the Minister of Health, Social Services and Public Safety to outline any proposals for dealing with cancelled hospital appointments. (AQO 3687/11-15)

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Health, Social Services and Public Safety (19 Maw 2013)

Francie Molloy: Go raibh maith agat.  I thank the Minister for his answer.  I would like him to separate the number of appointments that patients cancelled from the number of those that consultants, private clinics and hospitals cancelled.  How do the latter cancellations relate to the amount of money that is being paid into private clinics?

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Enterprise, Trade and Investment (19 Maw 2013)

Francie Molloy: 6. asked the Minister of Enterprise, Trade and Investment how the number of overseas visitors during 2012 compared with the target set out in the Programme for Government. (AQO 3648/11-15)

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Enterprise, Trade and Investment (19 Maw 2013)

Francie Molloy: I thank the Minister for her reply, and I regret that the figures are not yet available.  Will she tell us how the toing and froing of visitors, North and South, affects visitor numbers here?

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Northern Ireland Assembly Commission (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Questions 8 and 9 have been withdrawn. Assembly Secretariat: Childcare Vouchers

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Northern Ireland Assembly Commission (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Danny Kinahan is not in his place.  I call Megan Fearon. [Interruption.] North/South Inter-Parliamentary Association

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Northern Ireland Assembly Commission (12 Maw 2013)

Francie Molloy: I am sorry; we are on question 13.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Northern Ireland Assembly Commission (12 Maw 2013)

Francie Molloy: That concludes questions to the Assembly Commission.  The House should take its ease for a few moments until we get rearranged.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Northern Ireland Assembly Commission (12 Maw 2013)

Francie Molloy: I ask Members to stop the conversations that are going on around the Chamber.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Employment and Learning (12 Maw 2013)

Francie Molloy: I apologise; I am not used to multitasking.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Employment and Learning (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Question 2 has been withdrawn. Further Education: Neighbourhood Renewal

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Employment and Learning (12 Maw 2013)

Francie Molloy: I call Mr Pat Ramsey.  I am sorry; Mr Mitchel McLaughlin. [Laughter.]

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Education (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Before we go any further, I want to say two things.  First, there should be no cross-debate when the Minister or anyone else is speaking.  If anyone has a question to ask, they should ask it.  That is straightforward.  The other thing is that if people want to ask a supplementary question they need to rise, and continue to rise. School Building Programme: Construction Jobs

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Education (12 Maw 2013)

Francie Molloy: That question was quite a distance from south Belfast. Primary Schools: Literacy and Numeracy Assessments

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions: Education (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Mickey Brady.  Sorry — my mistake again.  Robin Newton.

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Executive Committee Business: Ending the life of an unborn child (12 Maw 2013)

Francie Molloy: Will the Member explain how he can say that the DUP and the SDLP are pro-life when they are now legislating, for the first time, for abortion to take place under the National Health Service?  They are now saying — [Interruption.]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.