Canlyniadau 1–20 o 615 ar gyfer speaker:Earl Peel

Agriculture (Delinked Payments and Consequential Provisions) (England) Regulations 2023 - Motion to Approve: Amendment to the Motion (13 Rha 2023)

Earl Peel: My Lords, I declare an interest as the manager of an upland estate in North Yorkshire. I am grateful to the Minister for explaining the new regulations, although, like many other people, I still find them vague and difficult to comprehend. The noble Baroness, Lady Hayman, raises some fundamental issues. Under the previous regulations—under the basic payment scheme and Pillar 1—there was a...

Message from the Queen (25 Chw 2020)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the speech with which I opened the present session of Parliament.”

Message from the Queen ( 5 Tach 2019)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament”.

Message from the Queen (10 Rha 2018)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received your Address about His Royal Highness the Prince of Wales on the occasion of his 70th birthday. It gives me great pleasure to convey to the Prince of Wales the loyal and affectionate sentiments to express on behalf of my Lords”.

Message from the Queen (17 Gor 2017)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own fair hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament”.

Message from the Queen (13 Meh 2016)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to notify your Lordships that Her Majesty the Queen, having been informed that your Lordships have elected the Lord Fowler to be Lord Speaker, has pleasure in confirming your Lordships’ choice of him as your Speaker. Furthermore, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows:...

Message from the Queen (24 Meh 2015)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament”.

Message from the Queen (15 Gor 2014)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament”.

Message from His Royal Highness the Duke of Cambridge ( 8 Hyd 2013)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from His Royal Highness the Duke of Cambridge, signed by his own hand. The message is as follows: “The Duchess of Cambridge and I thank you most sincerely for your loyal congratulations on the occasion of the birth of our son. We are greatly touched by your good wishes”.

Message from the Queen ( 8 Hyd 2013)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I thank you most sincerely for your loyal and dutiful address and congratulations on the occasion of the birth of my great grandson. The Duke of Edinburgh and I are greatly touched by the good wishes which you have expressed towards my family”.

Message from the Queen ( 3 Meh 2013)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: “I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament”.

Message from the Queen (29 Mai 2012)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament".

Message from the Queen (18 Gor 2011)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to notify your Lordships that Her Majesty the Queen, having been informed that your Lordships have elected the Baroness D'Souza to be Lord Speaker, has pleasure in confirming your Lordships' choice of her as your Speaker.

Message from the Queen (13 Meh 2011)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received your address about His Royal Highness the Duke of Edinburgh on the occasion of his ninetieth birthday. It gives me great pleasure to convey to the Duke of Edinburgh the loyal and affectionate sentiments you express on behalf of My...

Message from the Queen (17 Meh 2010)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the speech with which I opened the present Session of Parliament".

Message from the Queen ( 2 Rha 2009)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message reads as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and the loyal expression of your thanks for the speech with which I opened the present Session of Parliament".

Message from the Queen (17 Rha 2008)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament".

Message from the Queen (22 Tach 2007)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament".

Message from the Queen ( 5 Rha 2006)

Earl Peel: My Lords, I have the honour to present to your Lordships a message from Her Majesty the Queen, signed by her own hand. The message is as follows: "I have received with great satisfaction the dutiful and loyal expression of your thanks for the Speech with which I opened the present Session of Parliament".

Food: Imports (23 Mai 2006)

Earl Peel: My Lords, does the Minister not agree with me that the Government could do more to discourage the imports of food, such as meat, which is produced at standards way below those imposed on our own farmers? Also, the current abuse by which food coming into the country is processed over here and labelled as being British should cease. Both those items would help considerably in boosting the...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.