Canlyniadau 1–20 o 1900 ar gyfer speaker:Lord Patten

Skills: Importance for the UK Economy and Quality of Life - Motion to Take Note ( 9 Mai 2024)

Lord Patten: My Lords, there is a lot of evidence that, once a certain standard of living is reached—economic security in particular—good relationships, happy families, and friends and community quite often follow, although not always necessarily, and both of these depend on skills and on the effort made by all of us on improving the quality of life, as the noble Lord said in his opening speech. There...

Written Answers — Department for Business and Trade: Scaffolding ( 8 Mai 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what estimate they have made of the number of occasions on which scaffolding around domestic and commercial buildings was erected illegally in England in the most recent year for which figures are available, and whether this figure is decreasing or increasing.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Floods: Somerset (24 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the Somerset Levels' resilience to flooding during the winter of 2023–24.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Hornets (19 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the spread of reported Asian hornet nesting sites in England since 2019.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Hornets (19 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the effect of the spread of Asian hornets on the welfare of (1) honey bees, and (2) other insect populations, in England; and what action they are taking to prevent the further spread of this invasive species.

Written Answers — Department for Levelling Up, Housing and Communities: Local Government: South West (11 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government which specific counties are included within the term "the west country of England" when they refer to this region.

Written Answers — Home Office: Undocumented Migrants: Tunisia (10 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment, if any, have they made of the number of illegal migrants who have reached the UK from or via Tunisia in each of the last 3 years.

Written Answers — Department for Levelling Up, Housing and Communities: Community Development: Isles of Scilly ( 8 Ebr 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment, if any, have they made of the cultural and economic welfare of the permanent residents of the Scilly Isles.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Reservoirs (11 Maw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the adequacy of reservoirs in England and Wales in ensuring continuous water supplies to meet (1) domestic, and (2) industrial, demand.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Reservoirs (11 Maw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made since the year 2000 of the need for new reservoirs in England and Wales.

Higher Education - Motion to Take Note ( 7 Maw 2024)

Lord Patten: My Lords, of the three key words in the very thought-provoking Motion before us, and following the provoking and thought-provoking speech we have just heard from the noble Lord, I intend to home in on productivity linked to how degree apprenticeships can fit into getting us a more productive country. It is one of the great mysteries of the age, at least to me, why in productivity we are such...

Written Answers — Ministry of Defence: Navy (27 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government how many warships are available to the Royal Navy, and how many officers of the rank of rear admiral and above.

Written Answers — Department for Levelling Up, Housing and Communities: Lighting: Pollution (26 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the efficacy of current planning legislation in limiting light pollution of the night skies in England.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Turkey: Religious Freedom (14 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the safety of UK citizens seeking to worship in Christian churches and Jewish synagogues in Turkey.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Water: Meters (14 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government how many households in England are supplied with metered water; and what percentage of all households this represents.

Written Answers — Department for Environment, Food and Rural Affairs: Water Supply (14 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government how many households in England are supplied with private sources of water; and what percentage of all households this represents.

Written Answers — Ministry of Defence: HMS Queen Elizabeth and HMS Prince of Wales (12 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what is the purpose of HMS Queen Elizabeth and HMS Prince of Wales; and what assessment they have made of the extent to which that purpose has been achieved.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Tunisia: Foreign Relations ( 5 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of relations between the United Kingdom and Tunisia.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Tunisia: Development Aid ( 5 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government how much financial aid the United Kingdom has provided to Tunisia in each of the past five years, and on what it was spent.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Tunisia: Migrants ( 5 Chw 2024)

Lord Patten: To ask His Majesty's Government what assessment they have made of the role of Tunisia in preventing movement across the Mediterranean of migrants seeking to reach Europe and potentially the United Kingdom.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.