Canlyniadau 1–20 o 19341 ar gyfer speaker:Nick Gibb

Written Answers — Department for Education: Free Schools (19 Maw 2024)

Nick Gibb: To ask the Secretary of State for Education, if she will list the free schools that have opened since 2011 by (a) type of school, (b) opening date and (c) closing date.

Written Answers — Department for Education: Free Schools (12 Maw 2024)

Nick Gibb: To ask the Secretary of State for Education, how many free schools were opened in each year from 2011 to 2023.

Written Answers — Department for Education: Academies (12 Maw 2024)

Nick Gibb: To ask the Secretary of State for Education, how many schools were converted to (a) primary converter, (b) primary sponsored, (c) secondary converter and (d) secondary sponsored academies in each year from 2008 to 2023.

Written Answers — Department for Education: Academies (12 Maw 2024)

Nick Gibb: To ask the Secretary of State for Education, how many (a) primary mainstream, (b) primary alternative provision, (c) secondary mainstream and (d) secondary alternative provision schools were academies on 4 March 2024.

Written Answers — Department for Education: GCSE: Assessments (11 Maw 2024)

Nick Gibb: To ask the Secretary of State for Education, how many pupils were entered for GCSE qualifications in (a) English Literature, (b) French, (c) Spanish, (d) German, (e) Italian, (f) History, (g) Geography, (h) Art & Design, (i) Music, (j) Drama, (k) Religious Education, (l) Combined Science, (m) Chemistry, (n) Physics, (o) Biology, (p) Computer Science in each year from 2008 to 2023.

Written Answers — Department for Education: Advanced British Standard (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Antisemitism (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Students: Active Travel (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Private Finance Initiative (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to my hon. Friend in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Parents: Education (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to my hon. Friend in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: St Leonard's Catholic School (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: St Leonard's Catholic School (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Antisemitism (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Buildings (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Buildings (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Buildings (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Buildings (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Condition Improvement Fund (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Financial Services: Secondary Education (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Friend in the time available before Prorogation.

Written Answers — Department for Education: Schools: Standards (26 Hyd 2023)

Nick Gibb: It has not proved possible to respond to the hon. Member in the time available before Prorogation.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.