Canlyniadau 1–20 o 10434 ar gyfer speaker:Nigel Evans

Leasehold and Freehold Reform Bill: Clause 12 - Restriction on title (24 Mai 2024)

Nigel Evans: With the leave of the House, I will put a single question on the Government motions to agree to Lords amendments 2 to 67, otherwise we would be here a long time. Lords amendments 2 to 67 agreed to. Sitting suspended (Order, 23 May).

Leasehold and Freehold Reform Bill: Clause 12 - Restriction on title (24 Mai 2024)

Nigel Evans: With this it will be convenient to discuss Lords amendments 2 to 67.

Leasehold and Freehold Reform Bill: Clause 12 - Restriction on title (24 Mai 2024)

Nigel Evans: I call the Father of the House.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: I agree with the Minister that I was the best pubs Minister this country has never had. Can I also say how much I am going to miss both Rosie and Eleanor? It has been a privilege to be working as a team on the Ways and Means corridor—it has been absolutely superb—and Mr Speaker has been absolutely fantastic with us and, indeed, with the House. It has not been an easy year for Lindsay: as...

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Good luck, everyone.

Leasehold and Freehold Reform Bill (24 Mai 2024)

Nigel Evans: I confirm that nothing in the Lords amendments engages Commons financial privilege.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: I call the Minister.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: This has been the most emotional day of my life. You have caused me to cry a dozen times, you people, and I am still crying. We now come to the winding-up speeches, and I call Lucy Powell.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Sir Robert—Bob, as you are known to everybody—we are going to miss you. Love to Anne-Louise. You have always been there for her; we know that. Maybe there will be a bit more time now for opera. We wish you incredibly well.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Diolch yn fawr, Nickie. Thank you for reminding us that if it was not for our staff, we would have to do the work ourselves. I look forward to seeing you and Alex in the UAE sometime soon.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Chloe, and best of luck for the future.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: You are a true friend, Andy. I know we will see lots of you in the coming months when you come up and campaign for me at the election, and stuff like that—love you loads. I call Chloe Smith.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Tracey—I love you. I think we had better hear from your mate, Andy Percy.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: And thank you, Jo. I gave you a hug last night; I am sorry there was nothing jangling!

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Colonel Bob. You have been a true and absolute friend ever since I have known you, and you went beyond in helping me in my greatest time of need. I love you, Bob.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you very much. I call Colonel Bob Stewart.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Robert. We will miss you.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Ian, and good luck to you both.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Matt, and thank you NHS.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nigel Evans: Thank you, Margaret. We will miss you like mad, too. We love you.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.