Canlyniadau 1–20 o 11844 ar gyfer speaker:Maria Eagle

Upcoming Business – Commons: Main Chamber ()

Multi-Storey Car Parks (Safety) Bill: Remaining Stages – Maria Eagle. Private Members' Bills

Written Answers — Department for Business and Trade: UK Defence and Security Exports: Staff (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Business and Trade, how many people have been employed in the SME team at UK Defence and Security Exports in each year since 2019.

Written Answers — Department for Business and Trade: UK Defence and Security Exports: Staff (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Business and Trade, how many people have been employed in the events team in UK Defence and Security Exports in each year since 2019.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Army Command were withdrawn since the introduction of internal recruitment restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Air Command are being actively recruited for.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many posts in Navy Command are (a) vacant and (b) not being actively recruited for as of 16 April 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in (a) Head Office and (b) Corporate Services were withdrawn since the introduction of internal recruitment restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Army Command are being actively recruited for..

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Navy Command have been withdrawn since the introduction of internal recruitment restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many posts in Army Command are (a) vacant and (b) not being actively recruited for.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many posts in Head Office and Corporate Services are (a) vacant and (b) not being actively recruited for as of 16 April 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Strategic Command have been withdrawn since the introduction of internal recruitment restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in his Department are being actively recruited for as of 16 April 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Head Office and Corporate Services are being actively recruited for as of 16 April 2024.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many and what proportion of vacant posts have been withdrawn from Air Command since the introduction of internal restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many posts in Air Command are (a) vacant and (b) not being actively recruited for.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in Strategic Command are being actively recruited for.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in the Defence Nuclear Organisation have been withdrawn since the introduction of internal restrictions in July 2023.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many posts in the Defence Infrastructure Organisation are (a) vacant and (b) not being actively recruited for.

Written Answers — Ministry of Defence: Army: Vacancies (22 Ebr 2024)

Maria Eagle: To ask the Secretary of State for Defence, how many vacant posts in the Defence Infrastructure Organisation are being actively recruited for.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.