Baroness Morgan of Ely

Llafur MS ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur Arglwydd, Llafur MS ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Arglwyddi ar 26 Ionawr 2011

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Also represented Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Shadow Spokesperson (Wales) ( 1 Hyd 2016 to 18 Ion 2017)
 • Opposition Whip (Lords) (18 Med 2015 to 6 Mai 2016)
 • Shadow Spokesperson (Foreign and Commonwealth Affairs) (13 Hyd 2014 to 27 Meh 2016)
 • Shadow Spokesperson (Wales) ( 8 Hyd 2013 to 6 Mai 2016)

Ymddangosiadau diweddar

 • 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG 3 Jul 2024

  —76 mlynedd yn ôl i'r dydd Gwener hwn, 'bydd y GIG yn para cyhyd â bod pobl ar ôl gyda'r ffydd i ymladd drosto.' Y rhodd orau y gallem ei rhoi i'r GIG y dydd Gwener hwn yw Llywodraeth Lafur, nid yn unig yma yng Nghymru, ond yn San Steffan hefyd. Dwy Lywodraeth Lafur yn gweithio gyda'i gilydd, a'r ddwy wedi ymrwymo i ymladd dros y GIG, yn union fel y byddai Nye wedi'i ddymuno.
 • 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG 3 Jul 2024

  Na, nid wyf yn derbyn ymyriadau, diolch. Ar hyn o bryd, os edrychwch chi ar y rhestr aros yn Lloegr, 7.57 miliwn—nid wyf yn siŵr a fyddwn i eisiau mynd i etholiad gyda'r mathau hynny o restrau aros. Ar adeg o her ariannol sylweddol, rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd iawn i flaenoriaethu iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym wedi gwario 15 y cant yn fwy y pen ar iechyd a gofal...
 • 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG 3 Jul 2024

  Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Rydym wedi clywed ymgais i sgorio pwyntiau gwleidyddol o'r Siambr y prynhawn yma yn yr hyn y credaf iddi ddod yn ddadl draddodiadol ar drothwy etholiad am y GIG yng Nghymru. Nawr, mae'n amlwg fod yna gryn dipyn nad ydym yn cytuno arno, ond mae yna un peth y gobeithiaf y gallwn ddod at ein gilydd arno. Fel y soniodd Carolyn, y staff gwych sy'n galon i'r GIG...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Baroness Morgan of Ely

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)