New Clause 48 - Prohibition of discrimination relating to children or benefits status: Welsh language text

Renters (Reform) Bill – in a Public Bill Committee am 3:00 pm ar 28 Tachwedd 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

“(1) The Welsh language text of the Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 2019 (anaw 2) is amended as follows.

(2) In section 1, after subsection (2), insert—

‘(2A) Mae Rhan 2A yn ei gwneud yn drosedd i landlord neu berson sy’n gweithredu ar ran landlord neu’n honni ei fod yn gweithredu ar ran landlord wahaniaethu mewn perthynas â chontractau meddiannaeth yn erbyn personau a fyddai â phlant yn byw gyda hwy neu’n ymweld â hwy neu sy’n hawlyddion budd-daliadau, ac yn gwneud darpariaeth arall ynghylch gwahaniaethu o’r math hwnnw.’

(3) After section 8 insert—