Renters (Reform) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 28 Tachwedd 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Yvonne Fovargue in the Chair]

Clause 62, as amended, ordered to stand part of the Bill.